13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ ۱۳:۳۳:۱۴
کد مطلب:  Qw4OKABT
درجلسه ی شورای معاونین اداره کل صورت گرفت:
معارفه ی روسای ادارات مشارکت های مردمی ومراقبت دربرابرآسیب های اجتماعی اداره کل

دکترحسینی طی احکام جداگانه ای دکترسعید صالح ودکترساعدی به عنوان روسای ادارات مشارکت های مردمی ومراقبت دربرابرآسیب های اجتماعی اداره کل منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی طی احکام جداگانه ای دکترسعید صالح که پیش از این ریاست اداره مراقبت دربرابرآسیب های اجتماعی حوزه ی معاونت تربیت بدنی وسلامت را برعهده داشت به عنوان رییس جدید اداره مشارکت های مردمی (آموزش ازراه دور وغیرانتفاعی) منصوب گردید. 

دکتر مژگان ساعدی نیزبه عنوان رییس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی منصوب شد.

وی دارای مدرک دکترای روانشناسی عمومی از دانشگاه آزادتهران می باشد وپیش از این کارشناس اداره مراقبت در برابرآسیب های اجتماعی بوده است. 

به اشتراک بگذارید :