13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ ۱۵:۵۵:۲۲
کد مطلب:  M5oRKI7l
راسم تجلیل از منتخبین طرح و برنامه های دوره ابتدایی استان :
دکتر حسینی: توسعه پایدار جامعه نیازمند توجه به آموزش ابتدایی است

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت :

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی ، دکتر سید جواد حسینی در مراسم تجلیل از منتخبین طرح و برنامه های دوره ابتدایی استان با اشاره به حضور درقالب هیات ایرانی دراجلاس آموزش برای همه 2015 کره جنوبی به اهمیت وجایگاه آموزش وپرورش درکشورهای جهان اشاره کرد وگفت:دراجلاس جهانی آموزش برای همه یکی ازمهمترین ارکان مورد توجه صاحبنظران تعلیم وتربیت ودست اندرکاران طراز اول جهان ووزرای آموزش وپرورش قرارگرفته بود توجه به آموزش وپرورش و دوره ی ابتدایی بود.

وی افزود:جهان ازنابرابری رنج می برد و15درصد از کشورجهان 85درصد منابع دنیا را می بلعند واین نابرابری درسطح جهان بین 10درصد و90درصد وجهان اول وجهان دوم رنج آور است واگر بخواهیم از پیچ هرز نابرابری بگذریم توجه به آموزش وپرورش ومعلمان بخصوص معلمان دوره ی ابتدایی ضروری است.

مدیر کل آموزش وپرورش خراسان رضوی باتاکید برتوجه به توسعه ی پایدار گفت:اگر بخواهیم شهروندانی داشته باشیم که محیط زیست را حفظ نموده ودرمسیر اصلاح الگوی مصرف وصرفه جویی گام برداریم، باید نظام ابتدایی را دریافت ومعلمانی درتراز آموزش ابتدایی تربیت کرد.

دکترحسینی افزود: وجدان کاری وانضباط اجتماعی وپاسداشت شهروندان ورویکرد صلح ودوستی وهمگرایی برپایه ی ابتدایی ورکن آن معلمین ابتدایی استوار است .

وی باتاکید براین که باید درنظام تعلیم وتربیت کاری کنیم که آرزوی معلمان تدریس در ابتدایی باشد افزود: امیدوارم درک لازم از دوره آموزش وپرورش ابتدایی صورت گرفته وبا استقرار خرده نظام های  سندتحول بنیادین که یکی از آن خرده نظام ها منابع انسانی است به سمت ترازموفقیت گام برداشته شود.

وی رشد صددرصدی در زمینه ی درس پژوهی واقدام پژوهی  وکسب رتبه برتر کشوری درجشنواره ی جابربن حیان را نمونه ی تلاش های آموزش وپرورش خراسان رضوی در دوره ابتدایی خواند وبا اشاره به کلید واژه ی یا علی مدد درآموزش وپرورش استان گفت: میثاق ما این است که تمام همت وتلاش خود را بکاربندیم تا با مغزورزی ودل ورزی  اندیشه ها وانگیزه ها را به هم پیوند زده و با دست ورزی وکار واقدام عملی آموزش وپرورش ومیهن خویش را آباد نماییم.

ابوالحسن حقیقی معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش خراسان رضوی نیز دراین همایش از موزش ابتدایی با عنوان دوره ی بنیادین یاد کرد وگفت: 95 هدف دردوره ی ابتدایی وجود دارد که دراین میان اهداف اعتقادی ، اخلاقی ، اجتماعی وسیاسی بیش از66درصد اهداف این دوره را تشکیل می دهد که  نیاز به تحول در مسیر عمل دارد که درسال جاری 10برنامه درقالب 67 رویکرد در سطح وزارت آموزش وپرورش مطرح است که با این رویکرد به سمت چرخش تحول آفرین پیش می رویم .

وی به ضرورت تحول  وموانع وراهکارهای آن اشاره کرد ودرصد بالایی از ضرورت وموانع تحول را مرتبط با فرهنگ سازمانی ، منابع انسانی ومدیریت دانست و با تاکید برضرورت تغییر دررفتار وبینش ومنش دراین حوزه گفت: باید با همدلی وهمزبانی ، همسان سازی وهمگرایی ذهنی وسازمانی به سمت حرکت رو به جلو حرکت تغییر مسیریافته ونگاه برنامه محور به مدیران تسری یابد.

به اشتراک بگذارید :