19 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱۳:۱۱:۵۱
کد مطلب:  1537155
برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص تعیین اولویت ها و بودجه پیشنهادی مدارس خارج از کشور در سال مالی 1400

جلسه هماهنگی در خصوص تعیین اولویت ها و بودجه پیشنهادی مدارس خارج از کشور در سال مالی 1400 با حضور ناصر کوهستانی، معاون نظارت و هماهنگی مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور و سرپرستان مدارس جمهوری اسلامی ایران به صورت ویدئوکنفرانس در تاریخ 11 اردیبهشت 1400 برگزار گردید.

این جلسه به منظور انعقاد تفاهم نامه مالی سه جانبه فی ما بین مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور، سرپرستی های مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید که هماهنگی های لازم در این خصوص با سرپرستان صورت گرفت.

در این جلسه ابتدا آیتم های هزینه ای برآوردی مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در شش ماهه اول و دوم سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه نیز سرپرستان مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اولویت های مالی و اعتباری مدارس و سرپرستی ها را بیان کردند.

به اشتراک بگذارید :