8 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۶:۳۰:۰۰
کد مطلب:  1622366
وزیر آموزش و پرورش در نشست با دبیرکل و مدیران ارشد شورای عالی؛
شورای عالی آموزش و پرورش برای نظام تعلیم و تربیت یک نعمت است

وزیر آموزش و پرورش گفت: شورای عالی آموزش و پرورش برای نظام تعلیم و تربیت یک نعمت است و باید از آن به نحو مطلوبی برای حل مسائل و مشکلات آموزش و پرورش استفاده نمود.

وزیر آموزش و پرورش در نشست با دبیرکل و مدیران ارشد شورای عالی  افزود: وجود شورای عالی آموزش و پرورش برای نظام تعلیم و تربیت یک نعمت است، تصمیمات و مصوبات شورای عالی در آینده نظام تعلیم و تربیت نقش اساسی و راهبردی بر عهده دارد.

وی اظهار داشت: شورای عالی آموزش و پرورش یک گذرگاه مطمئن برای ورود قوانین و مقررات به نظام آموزش و پرورش است تا از ورود هر طرح و برنامه ای بدون کارکارشناسی و پشتوانه پژوهش جلوگیری شود؛ این شورا باید سد محکمی در مقابل طرح های سطحی، مقطعی و بدون برنامه و استراتژی باشد.

حاجی میرزایی اظهار داشت: شورای عالی و دبیرخانه آن باید به یک دید و فهم کلی نسبت به مسائل آموزش و پرورش برسند، هیچ مصوبه و طرحی را بدون پشتوانه پژوهشی بررسی و تصویب نکند.

وی با اشاره به گستره وسیعی که نظام آموزش و پرورش در کشور دارد، افزود: آموزش و پرورش باید از حاشیه به متن بیاید و در مسائل مختلف کشور نقش آفرینی کند، اینکه یک طرح و برنامه ای بدون حضور و توجه به نقش و کارکرد آموزش و پرورش تهیه، تدوین و تصویب می شود، ضربه بزرگی به نظام تعلیم وتربیت است.

حاجی میرزایی تاکید کرد: نمی شود در طرح ه و برنامه های کشوری، آموزش و پرورش را با این حجم عظیم از نیروی انسانی و گستردگی که در کشور دارد، نادیده گرفته شود.   

وزیر آموزش و پرورش ابراز داشت: باید یک پیوند ارگانیک بین سند تحول بنیادین و مجموعه نظام تعلیم و تربیت بوجود بیاید تا شاهد اجرای کامل و متوازن سند تحول باشیم.

وی با اشاره به لزوم داشتن طراحی سنجیده و هماهنگ برای اجرای برنامه های آموزش و پرورش، گفت: ممکن است عده ای در احداث یک بنا مشارکت کنند، اما وقتی طرح درست، مدون و برنامه ریزی شده ای در دست نباشد کار ناهمگون و بی قواره ای خلق می شود که نه تنها مشکلی حل نمی کند بلکه باری را بر مشکلا قبلی  می افزاید.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: دبیرخانه شورای عالی باید بعد نظارت و ارزشیابی، پژوهشی و راهبری، کارکارشناسی، مطالبه گری، پایش و جستجوگری برای یافتن مسائل و مشکلات آموزش و پرورش، برنامه ریزی و تقسیم کار و... را مد نظر قرار داده تا بتواند در مسیری که برای انجام فعالیت های آن تعریف شده است، حرکت نماید.

حاجی میرزایی در پایان گفت: دبیرخانه شورای عالی باید ابتکار عمل لازم برای بررسی مسائل و مشکلات آموزش و پرورش داشته باشد و منتظر نماند تا دیگران برای آن طرح و دستور کار ارسال نمایند.

به اشتراک بگذارید :