8 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
کد مطلب:  1622370
محمود امانی طهرانی در نشست وزیر آموزش و پرورش با مدیران ارشد شورای عالی؛
هدف شورا عالی ارتقای عملکرد موثر و بهبود روند فعالیت نظام تعلیم و تربیت است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: هدف شورا عالی آموزش و پرورش ارتقای عملکرد موثر و بهبود روند فعالیت نظام تعلیم و تربیت است.

محمود امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در نشست وزیر آموزش و پرورش با مدیران ارشد شورای عالی اظهار داشت: هدف شورا عالی آموزش و پرورش ارتقای عملکرد موثر و بهبود روند فعالیت نظام تعلیم و تربیت است، برای این کار از دیدگاهها و پیشنهادهای اعضای کمیسیون ها، اعضای شورای عالی آموزش و پرورش، فرهنگیان و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت بهره می گیرد.

امانی طهرانی با اشاره به نقش مهم و اساسی کارتیمی و گروهی در شورای عالی، افزود: شورای عالی آموزش و پرورش یک نهاد سیاستگذار و قانون گذار در حوزه آموزش و پرورش است که تاکنون سعی نموده از جریانها و گروه های سیاسی در امان مانده و تمام تلاش خود را برای بهبود نظام تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم به کار گیرد.

امانی طهرانی ابراز داشت: ماموریت اصلی شورای عالی شامل سه محور اصلی می شود، اول سیاستگذاری، دوم  قانونگذاری، سوم نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی، همه این محورها بر پایه پژوهش محوری و ارتباط با مجریان و مخاطبان شکل می گیرد.

وی با اشاره به بحث سیاستگذاری و قانونگذاری در شورای عالی گفت: بر اساس قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، وظیفه اصلی این نهاد قانوگذاری و سیاستگذاری در حوزه آموزش و پرورش است که نتیجه آن حذف موانع و تسهیل روند آموزش و پرورش کشور است، برای این کار باید از نگاه صرف قانونگذاری به سیاستگذاری تغییر رویکرد بدهیم تا بتوانیم با ایجاد نگرش مثبت به موضوعات آموزش و پرورش و کمک به شکل گیری این باور در مجریان که هدف شورای عالی کمک به بهبود جریان منظم، منسجم و موثر نظام تعلیم و تربیت است.

وی با اشاره به موضوع سیاستگذاری در شورای عالی افزود: هدف از سیاستگذاری در شورای عالی تقویت ابعاد مختلف آن از جمله؛ کنشگری گری، مشارکت جویی و کیفیت بخشی مصوبات و همچنین تقویت مقبولیت و مشروعیت شورای عالی از طریق اتقان، استقلال و اصالت آن است.

امانی طهرانی با اشاره به طراحی الگوی نظارت و ارزشیابی شورای عالی اظهار داشت: نظارت و ارزشیابی دو بال شورای عالی برای اجرای مصوبات است. این نظارت معمولا با استفاده از ظرفیت معاونت ها، نمایندگان شورای عالی در استانها، استفاده از ظرفیت صاحب نظران در امر نظارت، استفاده از تجارب زمینه مراکز نظارتی و تعامل با آنها و... انجام می شود.

وی با اشاره به لزوم طراحی یک سیستم نظارت دائمی و هوشمند، بیان داشت: باید روش های خود مراقبتی و کنترل مصوبات در مسیر اجرا، تقویت نظارت پیشینی و پسینی، توسعه نظارت بر حسن اجرای مصوبات از طریق امکانات و فناوری های نوین را طراحی و بکار بگیریم.    

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه دبیرخانه شورای عالی سه بار موفق به کسب رتبه برتر پژوهشی شده است، اظهار داشت: طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی مورد نیاز جهت تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، شناسایی چالش ها و مسائل کلان آموزش و پرورش، پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی شورای عالی و کمیسیون های مربوط، استفاده از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی، توسعه فرهنگ پژوهش در مدیران و کارشناسان، حمایت مادی و معنوی از کرسی های نظریه پردازی در علوم تربیتی، تاکید بر پژوهش محور بودن مصوبات شورای عالی، اجرای مطالعات راهبردی آینده نگر و تدوین برنامه های آینده پژوهانه و... برخی از فعالیت های حوزه پژوهشی دبیرخانه این شوراست.

وی با تاکید به ارتباط با مجریان و مخاطبان اظهار داشت: داشتن ارتباط چند سویه و تلفیقی با مردم، مخاطبان و مجریان رمز ماندگاری سازمانهاست که دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش از این قاعده مستثنی نیست.

امانی طهرانی اظهار داشت: یکی از مهم ترین ماموریت هایی که دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش همزمان با تهیه و تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پروش انجام داده این است که تغییر و تحول در آموزش و پرورش را یک امر ضروری و حیاتی دانسته که باید به یک مطالبه عمومی و باور ملی تبدیل شود.

وی در ادامه افزود: سند تحول بنیادین با همکاری ملت، دولت و مجلس به طور کامل اجرایی می شود، آموزش و پرورش به تنهایی از پس اجرای این سند بر نمی آید.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پایان تاکید کرد: دبیرخانه شورای عالی کما فی السابق باید به محلی برای عرضه دیدگاهها و پیشنهادها درباره بهبود و ارتقای روند آموزش و پرورش تبدیل شود، یعنی هر کسی که می تواند برنامه و طرحی برای ارتقاء و بهبود روند آموزش و پرورش ارائه نماید به راحتی به دبیرخانه شورای عالی مراجعه نماید. شورای عالی از همه صاحب نظران، فرهنگیان و پژوهشگران دعوت می کند بیایند برای رفع موانع توسعه و بهبود کار نظام تعلیم و تربیت خلق ایده و کمک نمایند.  

وزیر آموزش و پرورش در پایان این نشست از دبیرکل و مدیران ارشد شورای عالی آموزش و پرورش به خاطر همراهی و مشارکت در بهبود روند آموزش و پرورش تشکر و قدردانی کرد.

به اشتراک بگذارید :