8 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۰۷:۰۰:۰۰
کد مطلب:  1645032
محمود امانی طهرانی؛
گردش دانش و اطلاعات روز دنیا در نظام تعلیم و تربیت، یک اصل مهم و اساسی است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: برای ورود به عصر دیجیتال و تحقق دولت الکترونیک (هوشمند) نیازمند کسب دانش، آگاهی و سواد متناسب با شرایط و مقتضیات آن هستیم.

نهصد و نودوهشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش و آخرین جلسه آن در دولت دوازدهم با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

دکتر محمود امانی طهرانی دبیرکل شورا عالی آموزش و پرورش با اشاره به موضوعات مطرح شده در این جلسه گفت: اعضای شورای عالی نظرات و دیدگاه های خود را درباره مسائل مختلف آموزش و پرورش بیان کردند، در ادامه جلسه موضوع« ماده واحده برنامه درسی توسعه تفکر رایانشی و سواد دیجیتالی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید.

امانی طهرانی ابراز داشت: گردش دانش و اطلاعات روز دنیا در نظام تعلیم و تربیت، یک اصل مهم و اساسی است و برای ورود به عصر دیجیتال و تحقق دولت الکترونیک(هوشمند) نیازمند کسب دانش، آگاهی و سواد متناسب با شرایط و مقتضیات آن هستیم.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: عنصر آگاهی و اطلاعات باعث حضور آگاهانه و هوشمندانه فراگیران در دنیای جدید شده، قدرت تجزیه و تحلیل، پردازش، پیرایش و ارزیابی اطلاعات را به آنان می دهد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: در راستای اجرای مصوبه 710 سال 1383 با عنوان« توسعه آموزش و پرورش در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات» و مصوبه 747 سال 1386 با عنوان «سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش(فاوا)» این شورا و مصوبه اخیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات؛ وزارت آموزش و پرورش موظف است برنامه درسی «توسعه تفکر رایانشی و سواد دیجیتال» و نیز «برنامه درسی سواد فضای مجازی» را به عنوان بخش مهمی از شایستگی های پایه یادگیری در دنیای آینده زیر اهداف ساحت تربیت علمی فناورانه، به ترتیب حداکثر ظرف 3 و 6 ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش پرورش برساند.

امانی طهرانی با اشاره به لزوم آموزش تفکر رایانشی اظهار داشت: تفکر رایانشی مجموعه ای از مهارت های شناختی و شیوه های ساماندهی و حل مسائل است. این تفکر به فراگیران امکان می دهد تا مسائل پیچیده را سازماندهی و آنها را به شیوه های موثرتری صورت بندی نمایند، با استفاده از این روش راه حل هایی بدست می آید که موجب پردازش اطلاعات می شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه گفت: در پایان این جلسه اعضای شورای عالی آموزش و پرورش از خدمات و فعالیت های محسن حاجی میرزایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش از جمله راه اندازی شبکه شاد، اجرای قانون تعارض منافع، پیگیری تاسیس سازمان تعلیم و تربیت کودک، ایجاد ارتباط موثر با سایر دستگاه ها، پیگیری طرح جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش و تصویب آن در شورای عالی، ساماندهی سامانه های آموزش و پرورش، اجرای طرح آجر به آجر برای بازسازی مدارس کشور و...  تقدیر و تشکر کردند.

به اشتراک بگذارید :