19 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۱۰:۵۹:۵۹
کد مطلب:  1659143
از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع ابلاغ شد؛
دستور العمل نحوه اجرای بند «د» تبصره «20» قانون بودجه سال 1400 کل کشور

از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، «دستور العمل نحوه اجرای بند «د»تبصره «20» قانون بودجه سال 1400 کل کشور» به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در ساز و کار و فرایندهای مربوط به استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مشمول بند «د» تبصره «20» قانون بودجه سال 1400 کل کشور، «دستور العمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 کل کشور» از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع جهت تأمین اعتبار برای تبدیل وضعیت این افراد، به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش و با توجه به صراحت قانون مذکور «اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف 88- 550000 به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در اختیار دستگاه های اجرائی ذی ربط قرار می گیرد که ضروری است مدیران کل آموزش و پرورش استان، ریزفهرست کامل مشمولان اجرای این قانون را به همراه برآورد هزینه هر یک جهت اعلام به سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تعیین سهم از مبلغ مذکور و دریافت تخصیص از ردیف بودجه مصرح، به دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع اعلام کنند.

«دستور العمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 کل کشور» را از اینجا مشاهده کنید.

به اشتراک بگذارید :