16 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱۲:۵۲:۲۹
کد مطلب:  1668859
از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع؛
«شیوه نامه برگزاری همایش های علمی و آموزشی معلمان» ابلاغ شد

از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع؛ «شیوه نامه برگزاری همایش های علمی و آموزشی معلمان» به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع  وزارت آموزش و پرورش، برگزاری نشست ها سمینارها و کنفرانس های علمی و آموزشی،جزئی از فرآیند مدیریت دانش در عرصه علم و فناوری و برقراری و تقویت ارتباط هدفمند جامعه معلمان، انجمن های علمی و آموزشی، دانشگاه ها، نهادها و مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی است، تا تبادل اندیشه، یادگیری، ارائه نظریه های جدید و اشاعه جدیدترین یافته ها و دستاوردهای علمی به نحو احسن و مداوم صورت پذیرد. لذا حسب اهمیت و نقش بی‌بدیل همایش‌ها در اشاعه و ترویج تحول و نوآوری و توسعه کمی و کیفی و گسترش گستره برگزاری آنها، از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع؛ «شیوه نامه برگزاری همایش های علمی و آموزش معلمان» به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، ابلاغ شد.

این شیوه نامه به منظور ایجاد انسجام، هماهنگی و نظام مند شدن برگزاری همایش ها، توسط انجمن ها و اتحادیه های علمی-آموزشی معلمان تهیه و تدوین شده و انتظار می‌رود که با حمایت و راهبری مدیران آموزش و پرورش (شورای بررسی و کمیسیون راهبری انجمن‌ها و شورای اجرایی مدرسه) و شورای اجرایی انجمن ها و اتحادیه ها و رعایت دقیق مفاد این شیوه نامه، همایش های علمی-آموزشی معلمان در سطوح مختلف، در راستای مأموریت ها و تعهدات سازمانی آموزش و پرورش و اولویت نیازهای حرفه‌ای معلمان به نحو  مطلوب و اثربخش برگزار شود.

از اهداف این شیوه نامه؛ زمینه سازی برای اشاعه و ترویج جدیدترین یافته ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در آموزش و پرورش، ساماندهی و نظام مندی برگزاری، مشارکت و حمایت از همایش های علمی و آموزش معلمان، ایجاد ساز و کار و انگیزشی برای خود ارتقای توانمندی های حرفه‌ای معلمان، برقراری و تقویت ارتباط جامعه معلمان، انجمن ها، مجامع و نهادهای علمی آموزشی و تحقیقاتی کشور، ذکر شده است.

«شیوه نامه برگزاری همایش های علمی و آموزش معلمان» را از اینجا دریافت کنید

به اشتراک بگذارید :