13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۰۹:۵۸:۵۹
کد مطلب:  1696037
ممنوعیت مدارس از دادن پرونده تحصیلی به مادران

روزنامه شرق

در پاسخ به مطلب  مندرج در روز نامه شرق با عنوان «مدارس از دادن پرونده تحصیلی به مادران» پاسخ اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش به شرح ذیل به استحضار می رساند:

با استناد به قوانین مدنی جاری نسبت به حضانت فرزندان و شرایط قیمومیت هر کدام از والدین در صورت جدایی، صرفاً به طرح موضوع با رویکرد تبعات اجتماعی پیش¬روی زنان فاقد حضانت قانونی بوده، به عبارتی جدایی والدین و به تبع آن، عدم تعیین تکلیف حضانت از سوی مراجع قضایی نه تنها در آموزش و پرورش، بلکه در سایر دستگاه‌ها نیز مشکلاتی را برای مادران در دریافت و تحویل اسناد مربوطه فراهم می سازد؛ بنابراین طرح موضوع با عنوان ممنوعیت دادن کارنامه و پرونده تحصیلی به مادران، بدون توجه به وجود اختلافات شدید خانوادگی و ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی که صراحتاً حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین عنوان کرده، شایسته نیست.

براساس برر