24 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۲:۲۱:۱۱
کد مطلب:  1711197
یک مرکز یادگیری محلی سوادآموزی در بخش سیدان مرودشت افتتاح شد

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: در دنیای کنونی سواد باید منجر به یادگیری و توانمندی برای تغییر رفتار باشد و باید به همه ابعاد و ساحت های سوادآموزی توجه شود زیرا در جهان دیجیتالی امروز پرداختن صِرف به آموزش خواندن و نوشتن بدون توجه به سایر ابعاد و جوانب سواد مانند سواد مهارتی، سواد مدیریتی، سواد اجتماعی، سواد رایانه‌ای و ... تعمیق آموخته ها برای ایجاد زندگی بهتر عملیاتی نخواهد شد .

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، دکتر بهزاد نوروزی چگینی در آیین افتتاح مرکز یادگیری محلی فاطمة الزهرا در بخش سیدان مرودشت گفت: در بحث تأسیس و دایر نمودن مراکز یادگیری محلی دو هدف عمده دنبال می شود که  هدف نخست کمی است  که با توجه به گستردگی و پهناوری استان فارس و نیز با عنایت به ضرورت ایجاد اینگونه مراکز یادگیری برای عملیاتی نمودن آموخته‌های سوادآموزان در پی آن هستیم که در نقاط مختلف استان مراکز یادگیری سوادآموزی دیگری تأسیس و دایر نماییم .
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: هدف مهمتر که همانا هدف کیفی است به هیچ وجه نباید مغفول بماند و ما به عنوان مسئولین استانی و یا شهرستانی نباید صرفاً به تعداد این مراکز بسنده کنیم و از توجه ویژه به آنچه که باید در این مراکز آموزش داده شود و غافل بمانیم .
نوروزی چگینی گفت: همه ما می دانیم که شرایط سنی و نیز اجتماعی سواد آموزان با دانش آموزان متفاوت است زیرا سوادآموزان وارد زندگی اجتماعی شده اند و اغلب تشکیل زندگی مشترک داده‌اند و برای امرار معاش نیاز به شغل ثابت و پایدار دارند و تاکیدات مقام معظم رهبری(مُدّ ظاهر العالی) که چندین سال پیاپی است که شعارهای اقتصادی برای هر سال انتخاب می فرمایند نیز در همین راستاست.
 وی افزود: به ویژه در سال جاری که شعار سال شعار تولید مانع زدایی ها و پشتیبانی ها می باشد ایجاد مراکز یادگیری محلی و توجه به مواد آموزشی و مهارتی در این مراکز و همچنین برداشتن موانع و مشکلاتی که سر راه ایجاد شغل و حرفه توسط سوادآموزان وجود دارد می‌تواند به نوبه خود در تحقق شعار سال موثر و مفید باشد
 نوروزی چگینی گفت: مراکز یادگیری محلی محل تلفیق آموزش و مهارت است به گونه ای که سواد آموز باید بتواند با استفاده از آموخته های خود و همچنین با استفاده بهینه از آموزش‌های عملی که در مراکز یادگیری محلی در مورد حرفه های مختلف می آموزد برای خود  ایجاد اشتغال نماید و مسئولین محلی نیز باید گام‌های موثرتری برای برداشتن موانع بردارد .
وی گفت: در دنیای کنونی سواد باید منجر به یادگیری و توانمندی برای تغییر رفتار باشد و باید به همه ابعاد و ساحت های سوادآموزی توجه شود زیرا در جهان دیجیتالی امروز پرداخت صرف  به آموزش خواندن و نوشتن بدون توجه به سایر ابعاد و جوانب سوار مانند سواد مهارتی، سواد مدیریتی ،جواب اجتماعی و سواد رایانه ای و ... تعمیق و ترسیخ آموخته ها برای ایجاد زندگی بهتر عملیاتی نخواهد شد.

به اشتراک بگذارید :