21 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۰۸:۴۲:۲۶
کد مطلب:  1761087
مدیرکل سنجش نظارت و ارزشیابی سازمان نهضت سوادآموزی در وبینار آموزشی با کارشناسان سواد آموزی فارس تاکید کرد:
سنجش و ارزشیابی عنصر جدایی ناپذیر تمام برنامه‌های آموزشی است

مدیرکل سنجش نظارت و ارزشیابی سازمان نهضت سوادآموزی گفت: در سنجش با قضاوت به موقع و صحیح میتوانیم تحقق اهداف آموزشی را به درستی بسنجیم.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، دکتر مهدی نامجو منش در وبینار آموزشی با کارشناسان سوادآموزی شهرستان ها و مناطق استان فارس ضمن اشاره به جایگاه ممتاز فارس در ارزیابی شاخص های عملکردی در سال گذشت گفت :استان فارس استان برتر در سواد آموزی است و توانسته است جایگاه والایی در این زمینه در کشور به خود اختصاص دهد .
 مدیرکل سنجش نظارت و ارزشیابی سازمان نهضت سوادآموزی گفت:  وقتی استانی می تواند در ارزیابی ها حائز رتبه ممتاز و عالی گردد به این معناست که بر مشکلات و مسائل موجود در حوزه خود فائق آمده است و این یعنی اینکه استان فارس توانسته با برنامه ریزی های مطلوب و با نیروی انسانی کارآمد مسائل و مشکلات سوادآموزی در شهرستان‌ها و مناطق خود را شناسایی و برطرف نماید.
 نامجومنش گفت: موفقیت تصادفی نیست و استانی همچون استان فارس که چندین سال متوالی حائز رتبه ممتاز و عالی در کشور می گردد نشان داده است که موفقیت‌هایش شانسی نبوده بلکه با برنامه‌ریزی‌های مطلوب و نظارت‌های دقیق و به موقع توانسته است در سطح کشور چنین جایگاه ارزشمندی را به خود اختصاص دهد .
وی گفت: سواد آموزی به مانند یک هواپیما است که به صورت مستقیم در حال حرکت است و این حرکت مستقیم به این خاطر است که دو بال این هواپیما یعنی آموزش و سنجش به طور هماهنگ حرکت می‌کنند و با هم همپوشانی دارند  و برنامه ها و فعالیت های هم را پوشش می‌دهند.
وی گفت :سنجش عنصر جدایی ناپذیر در تمام برنامه های آموزشی است و همه برنامه ها باید بر اساس مؤلفه ها و شاخص های از پیش تعیین شده مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
 مدیرکل سنجش، نظارت و ارزشیابی سازمان نهضت سوادآموزی افزود: ما در حوزه سنجش تمام تلاشمان بر این است که یک اندازه گیری دقیق از آموخته‌های فراگیران ارائه دهیم تا آموخته‌های آنها مطلوب تر ،دقیق تر و بهینه تر باشد.
 وی فزود :ارزشیابی و نظارت با هدف بهبود فرایندها و مؤلفه ها صورت می گیرد و برای ارزشیابی باید از همه امکانات و ابزارها استفاده شود.
 نامجومنش گفت :اگر از همه ابزارها و امکانات در نظارت و سنجش استفاده نشود فرآیند سنجش دچار مشکل می گردد .
 مدیرکل سنجش نظارت و ارزشیابی سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به اهمیت تایید ناظر در فعالیت های مربوط به ارزشیابی سواد آموزان گفت: اگر وضعیت سوادآموزان تایید ناظران نخورده باشد این سوادآموز در حالت برزخ قرار می‌گیرد و برای اینکه این کار به موقع انجام شود مستلزم این است که بازدیدها به موقع انجام گردد تا اگر  باچنین مواردی برخورد شد به موقع تذکر داده شود  تا مشکل عدم تایید ناظر پیش نیاید .
وی ‌با اشاره به ورود ناخالصی ها به فعالیت های سواد آموزی و نیز وضعیت قبولی سوادآموزان گفت اگر بازدید و نظارت هدفمند به موقع انجام شود ما شاهد ناخالصی در فعالیت های سواد آموزی نخواهیم بود.
 نامجومنش گفت: ما باید با سنجش و نظارت به موقع اجازه ندهیم که تخلفات در سوادآموزی عادی شود و در امتحانات هر مشکلی دیده شد باید به صورت جدی و قانونی پیگیری شود.

به اشتراک بگذارید :