14 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۰۹:۰۰:۲۱
کد مطلب:  1783515
مدیر آموزش و پرورش تبادکان در نشست مشترک با شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان:
کمبود فضای آموزشی، چالش جدی آموزش و پرورش منطقه تبادکان

مدیر آموزش و پرورش تبادکان در نشست مشترک با شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: کمبود فضای آموزشی، چالش جدی آموزش و پرورش منطقه تبادکان است.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی، علی سعیدی در این جلسه با بیان اینکه انباشتگی محرومیت و وجود کمبودها و نواقص در این منطقه غیر قابل انکار است و همه به لحاظ گفتمانی به این موضوع اذعان دارند لیکن در زمان تخصیص اعتبارات نیز لازم است این رویکرد لحاظ گردد، به عبارتی ضروریست بین سیاست‌های اعلامی و سیاست‌های اعمالی بر آموزش و پرورش منطقه تبادکان تفاوت وجود نداشته باشد تاکید کرد: به آموزش و پرورش تبادکان بایستی با توجه به انباشتگی محرومیت موجود در آن، با نگاه عدالت ترجیحی و تبعیض مثبت نگریست چرا که در غیر این صورت هیچ گاه نخواهیم توانست رنگ محرومیت را از این منطقه آموزش و پرورش بزداییم.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش تبادکان پهن پیکرترین منطقه آموزشی کشور است اظهار داشت: چنانچه در خصوص کمبود فضای آموزشی در این منطقه چاره اندیشی نشود در سال های آینده، این مسئله تبدیل به بحران خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش تبادکان در پایان افزود: تاسیس ۱۲۰ پروژه آموزشی و پرورشی در ۷ سال گذشته در این منطقه در دستور کار قرار گرفته است، لیکن میانگین سرانه فضاهای آموزشی در این منطقه ١/٨ متر مربع است لذا ضروری است نگاه ویژه ای نسبت به ارتقاء شاخص های کمی و کیفی دستگاه تعلیم و تربیت در این منطقه با توجه به رشد جمعیت دانش آموزی آن مبذول داشته شود.

به اشتراک بگذارید :