23 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۲:۵۹:۱۹
کد مطلب:  1789707
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان کرمان:
سواد آموزی اقدامی موثر در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی است

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان کرمان در نشست واگذاری فعالیت های سواد آموزی، گفت: سواد آموزی اقدامی موثر در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، محمد ضیا الدینی معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان کرمان یکی از مهم ترین فعالیت های حوزه سواد آموزی را نظارت (حضوری و غیر حضوری) دانست و از مسئولان سوادآموزی شهرستان ها و مناطق خواست بر تمامی امور حوزه، نظارت لازم و کافی را داشته باشند چون نظارت و پیگیری است که امور را به سرانجام می رساند.

ضیاالدینی بیان داشت: استفاده از نیروی انسانی (آموزشی) موجود با رعایت استاندارد های فنی و اخلاقی جزو مأموریت های اصلی سواد آموزی استان است.

وی افزود: موسسات غیردولتی طرف قرارداد با نهضت سوادآموزی می توانند برای تأمین آموزش دهنده، از آموزش دهندگانی که قبلا سابقه همکاری در فعالیت های آموزشی نهضت سواد آموزی داشته و دارای گواهینامه جهاد دانشگاهی و یا دوره مهارت های تدریس می باشند در اولویت به گارگیری قرار دهند.

وی با تأکید بر استفاده از روش خودآموزی، طرح پشتیبان (بنی) در دوره سوادآموزی، گفت: در دوره های تحکیم، انتقال که صرفا به روش کلاسی برگزار می شوند؛ اولویت به کارگیری نیروی انسانی استفاده از ظرفیت معلمان رسمی، پیمانی،کارکنان شاغل و بازنشسته است.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به جذب آموزش دهنده، گفت: جذب نیروی خارج از فرایند موضوع شیونامه ابلاغی به ادارات آموزش و پرورش به طور مستقیم از طریق نهضت سوادآموزی یا ادارات آموزش و پرورش و یا صدور ابلاغ برای آنها یا پرداخت هرگونه وجهی به صورت مستقیم از محل اعتبارات دولتی ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

وی بیان داشت: عمده فعالیت های سواد آموزی در قالب خرید خدمات آموزشی و به شیوه برون سپاری از طریق مؤسسات غیردولتی واجد شرایط و به کارگیری آموزش دهنده مورد نیاز فعالیت های سوادآموزی، بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از طریق این مؤسسات انجام می شود.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان کرمان، با اشاره به مقررات به گارگیری مدیر مرکز یادگیری محلی غیر دولتی، اظهار داشت: مدیران این مراکز از میان آموزش دهندگان فعال و توانمند، آشنا به مقررات و شیوه نامه های سوادآموزی و یا بازنشستگان فرهنگی (با رعایت قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان) در چارچوب ضوابط ابلاغی با هماهنگی سوادآموری استان انتخاب می شوند.

به اشتراک بگذارید :