22 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۰۱:۰۵:۰۰
کد مطلب:  1803659
ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد
نتایج نهایی پایان نامه های کارشناسی ارشد  و رساله های دکتری برتر در سال ۱۴۰۰

بنا بر گزارش کارگروه انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد  و رساله های دکتری برتر وزارت آموزش‌وپرورش در سال جاری در هفته پژوهش سال 1400 تمامی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتری بررسی و در پایان 3 پایان نامه کارشناسی ارشد و 3رساله های دکتری از 6 استان برگزیده و معرفی شدند

نتایج ارزیابی مستندات علمی‌پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد  و رساله های دکتری برتر وزارت آموزش‌وپرورش در سال 1400 اعلام شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد  و رساله های دکتری برتر وزارت آموزش‌وپرورش در سال 1400

 ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش‌وپرورش نتایج نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد  و رساله های دکتری برتر در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد

بنا بر گزارش کارگروه انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد  و رساله های دکتری برتر وزارت آموزش‌وپرورش در سال جاری در هفته پژوهش سال 1400 تمامی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به دبیرخانه هفته پژوهش وصول شد. پس از ثبت آثار و حذف آثار غیر مرتبط و تکراری، آثار باقیمانده ، با در نظر گرفتن روش پژوهش مورد استفاده در انجام پایان نامه ها و رساله ها که به دو روش کمی یا کیفی صورت گرفته بود، پایان نامه ارشد و رساله دکتری در اختیار داوران و ارزیابان متخصص قرارگرفت تا به صورت تخصصی و با بهره گیری از نمون برگ داوری 1000 امتیازی  ، توسط حداقل 2 و حداکثر 3 داور مورد قضاوت قرارگرفت. براساس ارزیابی های صورت گرفته از بین پایان نامه ها و رساله های ارزشیابی شده به تفکیک، سه پایان نامه کارشناسی ارشد و سه رساله دکتری به عنوان آثار برتر مشخص شد که در ادامه به همراه اسامی و گزارش چکیده پایان نامه های برتر و فهرست کل پایان نامه ها به تفکیک استان، موضوع- مجری و امتیاز کسب شده در گزارش سالانه ارائه می گردد.

به اشتراک بگذارید :