22 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۲۱:۰۵:۰۰
کد مطلب:  1828963
گزارش دبیر علمی ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش‌وپرورش در سال 1400
آئین تجلیل از معلمان پژوهنده پژوهشگران و فناوران برگزیده وزارت آموزش و پرورش

دکتر رضا کلانتری، دبیر علمی ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش‌وپرورش با تبریک هفته پژوهش به‌تمامی پژوهشگران ارجمند و استادان گرامی که به‌صورت حضوری و یا از طریق ویدئوکنفرانس و یا از بستر شبکه شاد در آئین تجلیل از معلمان پژوهنده پژوهشگران و فناوران برگزیده وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند به ارائه گزارشی از فرایند ارزیابی آثار و معرفی برگزیدگان هفته پژوهش در سال  1400 پرداخت.

دکتر رضا کلانتری، دبیر علمی ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش‌وپرورش با تبریک هفته پژوهش به‌تمامی پژوهشگران ارجمند و استادان گرامی که به‌صورت حضوری و یا از طریق ویدئوکنفرانس و یا از بستر شبکه شاد در آئین تجلیل از معلمان پژوهنده پژوهشگران و فناوران برگزیده وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند به ارائه گزارشی از فرایند ارزیابی آثار و معرفی برگزیدگان هفته پژوهش در سال  1400 پرداخت.

وی اظهار داشت قبل از ورود به فرایند دریافت و ارزیابی آثار لازم می‌دانم به فرایند بررسی جوانب و اعلام شعار هفته پژوهش با عنوان «پژوهش مدرسه‌ای، پشتیبان ایران قوی» اشاره نمایم و افزود آنچه در ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در معرفی شعار هفته پژوهش مطرح شد، مفاهیم علمی و پژوهشی سه حوزه مدنظر قرار گرفت: مفهوم اول، مضامین و کلیدواژه‌هایی که در حوزه پژوهش و فناوری در آموزش‌وپرورش مطرح هستند، مانند دانش‌آموز پرسشگر، مدرسه پژوهش‌محور و معلم پژوهنده؛ مفهوم دوم، مضامینی که در ادبیات دولت محترم بیان می‌شود، مانند ایران قوی و همچنین آنچه در اسناد بالادستی، مانند گام دوم انقلاب مطرح شده بود. روزها و برنامه‌ها و عناوین هفته پژوهش نیز براین‌اساس نام‌گذاری شدند.

سرپرست مرکز پژوهش آموزش‌وپرورش روستایی، عشایر و چندزبانه و دبیر ستاد هفته پژوهش ادامه داد همان گونه که مستحضرید، فرایند دریافت آثار پژوهشی پژوهشگران، فناوران، معلمان پژوهنده، دانشجو معلمان و تجارب پژوهشی مدیران و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش، بر اساس فراخوان اعلام شده از سوی ستاد بزرگداشت هفته پژوهش وزارت آموزش‌وپرورش از مهرماه 1400 آغاز گردید. در همین راستا، پس از تشکیل ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش‌وپرورش با حضور نمایندگان بخش‌های ذی‌ربط وزارت متبوع و تدوین پیش‌نویس برنامه‌ها و تصویب برنامه‌ها در جلسه شورای معاونان وزارت متبوع، دبیرخانه ستاد تشکیل شد و اقدام به تشکیل کارگروه‌های ارزیابی نمود. پس از دریافت آثار پژوهشی و پالایش، فهرست­بندی و تطبیق آثار دریافتی، همه مدارک و مستندات دریافت شده در 10 محور و بر اساس دستورالعمل­های مربوطه و شاخص­ها و نمون­برگ­های ارزیابی و امتیازدهی مورد بررسی دقیق قرار گرفتند.

دبیر علمی ستاد بزرگداشت هفته پژوهش ادامه داد تعداد کل آثار واصل شده در سطح ملی به دبیرخانه ستاد 318 اثر بوده که پس از ارزیابی، تعداد پژوهشگران، فناوران و آثار برگزیده در 81 مورد به شرح زیر گزارش می­گردد. توضیح اینکه، دانش‌آموزان و هنرجویان پیش‌گام در مطالعه، خلاق، نوآور، پژوهشگر و فناور برگزیده، دو روز قبل طی آیینی معرفی و تجلیل شدند.

معرفی پژوهشگران و فناوران برتر

در سال 1400، مدارک و مستندات 39 تن از پژوهشگران و فناوران وزارت آموزش‌وپرورش، توسط دبیرخانه ستاد هفته پژوهش دریافت شد. آثار دریافت شده در جلسات کارگروه ارزیابی، طبق دستورالعمل مربوطه و نمون­برگ ارزیابی (تدوین شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت 3 نفر پژوهشگر برتر و 3 نفر فناور برتر معرفی شدند.

 

معرفی طرح‌های پژوهشی برتر

در بخش معرفی طرح‌های پژوهشی برتر، تعداد طرح‌های پژوهشی دریافتی 47 عنوان بود که در قالب طرح‌های پژوهشی کمی، کیفی و آمیخته در چرخه ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت بر اساس امتیازات اخذ شده، 12 طرح پژوهشی برتر در سه حوزه پژوهش‌های کمّی، کیفی و آمیخته در دو سطح (استان و حوزه ستادی وزارت) معرفی شد.

معرفی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری برتر

در هفته پژوهش سال 1400، 23 پایان‌نامه کارشناسی ارشد و 24 رساله دکتری مرتبط با موضوعات آموزش‌وپرورش (در مجموع 47 اثر) به دبیرخانه هفته پژوهش واصل شد. با درنظرگرفتن روش پژوهش مورداستفاده در انجام پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها که به دو روش کمی یا کیفیصورت‌گرفته بود، گزارش‌های فوق، در اختیار داوران و ارزیابان متخصص قرار گرفت. بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته از بین پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ارزشیابی شده، سه پایان‌نامه کارشناسی ارشد و سه رساله دکتری به‌عنوان آثار برتر معرفی شدند.

معرفی معلمان پژوهنده برتر

در چارچوب فعالیت‌های ستاد بزرگداشت هفته پژوهش سال 1400، از بین 33500 گزارش اقدام‌پژوهی ارسال شده به ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها و معاونت‌ها، تعداد ۱۴۱اقدام‌پژوهی برگزیده از استان‌ها، معاونت‌ها، سازمان‌ها و حوزه ستادی وزارت آموزش‌وپرورش جهت ارزیابی در سامانه اقدام‌پژوهی کشوری که به نام دانشمند شهید فخری‌زاده نام‌گذاری شده بود ثبت شد. پس از بررسی چارچوب شیوه‌نامه داوری، 37 اقدام‌پژوهی برتر (که توسط 50 تن از معلمان پژوهنده برتر انجام شده بودند) معرفی شدند.

معرفی کمیته‌های پژوهشی برتر

در راستای ارزیابی فعالیت‌های کمیته‌های پژوهشی معاونت‌های حوزه ستادی، مدارک و مستندات دریافت شده از 7 کمیته پژوهشی حوزه ستادی و 2 کمیته پژوهشی (دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان) دریافت گردید و بر اساس ارزیابی کارگروه مربوطه، در چارچوب شاخص‌های 32 گانه مربوط به حوزه فعالیت کمیته ها، 5 کمیته پژوهشی برتر معرفی شدند.

معرفی شورای تحقیقات برتر

یکی از فعالیت‌های ستاد بزرگداشت هفته پژوهش، بررسی و ارزیابی فعالیت­های شورای تحقیقات ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها است. در سال جاری 23 استان در فراخوان مربوطه شرکت کردند که پس از ارزیابی در چارچوب شاخص‌های 32 گانه مربوط به حوزه فعالیت‌های شورای تحقیقات 6 شورای تحقیقات برتر و 7 شورای تحقیقات شایسته تقدیر معرفی شدند.

معرفی تجارب پژوهشی برتر

یکی دیگر از برنامه‌های ستاد بزرگداشت هفته پژوهش، معرفی تجارب مدیریت پژوهشی معاونت‌های حوزه ستادی و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌هاست. در سال جاری 12 تجربه برتر توسط کمیته مربوطه دریافت و پس از ارزیابی آثار رسیده در چارچوب شاخص‌های معین، 3 تجربه برتر معرفی شدند.

بخش هشتم: معرفی دانشجو معلمان برگزیده

معرفی دانشجو معلمان پژوهشگر و فناور، یکی دیگر از فعالیت‌های ستاد بزرگداشت هفته پژوهش است. در سال جاری 3 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید رجایی و 3 تن از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از نظر عملکرد در حوزه پژوهش و فناوری (پژوهشی، تألیف، ترجمه ...) به‌عنوان دانشجو معلمان پژوهشگر برتر معرفی شدند.

معرفی مدیران پژوهش‌سراهای برتر

 بخش مهم دیگر از محورهای جشنواره بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش‌وپرورش که با همکاری معاونت متوسطه وزارت و به‌منظور ایجاد و تقویت انگیزه در مدیران پژوهش­سراهای دانش­آموزی صورت می‌پذیرد، معرفی مدیران پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی برتر است که براین‌اساس در سال جاری 3 تن از مدیران برتر پژوهش‌سراها باتوجه‌به عملکردها و شاخص‌ها معرفی شدند.

 

دبیر علمی ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در پایان با تبریک مجدد هفته پژوهش به‌تمامی جامعه علمی‌پژوهشی کشور به‌ویژه فرهنگیان و دانش‌آموزان بیان کرد لازم می‌دانم از حمایت‌های مقام عالی وزارت، معاونین محترم، رئیس محترم ستاد بزرگداشت هفته پژوهش جناب آقای دکتر کریمی و کلیه عوامل علمی و اجرایی ستاد، همکاران محترم در بخش‌های مختلف دانشگاه‌ها، ادارات کل، رؤسای محترم کارگروه‌ها و پژوهشکده‌ها و مدیر محترم امور هماهنگی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش جناب آقای صانعی تقدیر و تشکر کنم. از توجه همه دوستان عزیزان، پژوهشگران، فناوران، مدیران کل و استادان گرامی خیلی متشکرم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.

 

به اشتراک بگذارید :