15 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۱:۳۷:۳۰
کد مطلب:  1846073
باحضور سرپرست اداره کل آموزش وپرورش استان
نشست کمیته راهبری تخصصی فراگیرسازی آموزش تلفیقی برگزارشد

سرپرست اداره آموزش وپرورش استان، درجمع اعضا کمیته راهبری تخصصی فراگیرسازی آموزش تلفیقی اظهارداشت : موضوع فرا گیر سازی آموزش را یک اقدام مثبت ارزیابی واز تمام ظرفیت دستگاه تعلیم وتربیت برای پیشبرد این مهم استفاده می کنیم ,آموزش وپرورش استثنایی هم لازم است به دنبال اجرای عملیاتی فراگیر سازی باشد وتمهیدات لازم برای آموزش به مدیران ومعلمان مدارس پشتیبان و پذیرارا دردستور کار قراردهد والبته فضاهایی‌ که لازم است مناسب سازی صورت گیرد از طریق اداره کل نوسازی استان پیگیری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش استثنایی استان ؛ سرپرست اداره کل آموزش وپرورش استان درنشست تخصصی فراگیرسازی آموزش تلفیقی‌ ضمن برشمردن مزایای‌ نگاه تلفیقی وفراگیر به آموزش وپرورش اظهارداشت : عمدتا کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته چنین نگاهی رادردستورکارقرار داده وموفقیت های خوبی به دست آورده اند، انتظار می رفت درایران هم سال ها قبل تر این اتفاق بیفتد .

سید عیسی سهرابی افزود : : موضوع فرا گیر سازی آموزش را یک اقدام مثبت ارزیابی واز تمام ظرفیت دستگاه تعلیم وتربیت برای پیشبرد این مهم استفاده می کنیم ،آموزش وپرورش استثنایی هم لازم است به دنبال اجرای عملیاتی فراگیر سازی باشد وتمهیدات لازم برای آموزش به مدیران ومعلمان مدارس پشتیبان و پذیرارا دردستور کار قراردهد والبته فضاهایی که لازم است مناسب سازی صورت گیرد از طریق اداره کل نوسازی استان پیگیری خواهد شد.

 

درادامه رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان ضمن تعریف آموزش تلفیقی وفراگیر اظهارداشت : جایدهی دانش آموزان با نیاز های ویژه در گروههای آسیب بینایی ؛شنوایی,جسمی حرکتی مشکلات ویژه یادگیری ,طیف اتیسم با هوش بهر عادی که در مراکز استثنایی مشغول به تحصیل هستند علاوه بر دانش آموزان مرزی در کنار سایر دانش آموزان در مدارس عادی با هدف کسب تحصیل در شرایط برابر ونیز کسب رفتارهای اجتماعی به گونه ای که مهارت های زبانی ایشان افزایش یابد تا بعنوان عضو موثر اجتماعی ایفای نقش نمایند از اهداف اصلی این شیوه آموزش است که در راستای بند 2از راهبردهای کلان سند تحول بنیادین اشاره به یک پارچه سازی فرایند تعلیم وتربیت دارد.

امیراسماعیلی با اشاره به برنامه های عملیاتی سند تحول بنیادین که 25بسته تحولی پیش بینی شده است اذعان داشت : 5 بسته تحولی را سازمان آموزش وپرورش استثنایی باید پیگیری نماید که بسته تحولی مدرسه انظباقی ناظر به همین موضوع است در بسته مدرسه انطباقی در دو بعد سخت افزاری ونرم افزاری باید برای این مهم اقدام نمود.

وی افزود : دراین موضوع در بحث سخت افزاری مدارس پذیرا باید به گونه ای آماده شوند که شرایط ورود دانش آموزان با هرنوع معلولیتی را داشته باشند ،و مناسب سازی مدارس دراین راستا صورت می گیرد به خصوص در مدارس تازه تاسیس بایستی این امر با نظارت بیشتری صورت گیرد ولو مدرسه در روستاهای کم جمعیت ودور افتاده باشد همواره باید این نگاه وجود داشته باشد که مدارس منطبق بر شرایط آموزش های تلفیقی وفراگیر ساخته شوند ومدارس موجود هم باید با برنامه ریزی مناسب سازی شوند.

 

رییس آموزش وپرورش استثنایی لرستان  درادامه گفت : دربحث فراگیرسازی استفاده از ظرفیت سایردستگاه ها نیز ضروری می باشد از جمله شهرداری ها مسکن وشهرسازی و...می توانند در زمینه مناسب سازی فضاهای مورد تردد این گروهها "خیابان ها ،.."اقدام لازم را بعمل آورند.

امیراسماعیلی تاکید کرد : دربعد نرم افزاری هم بایدسنجش وارزیابی های آمادگی تحصیلی انجام گیرد ودانش آموزان واجد شرایط شناسایی و از طریق مدارس پشتیبان به مدارس پذیرا معرفی شوند.

 

این مقام مسئول درپایان گفت : بیش از ۶۰۰ دانش آموز درگرو ههای آموزشی آسیب دیده  بینایی ،شنوایی،جسمی _ حرکتی وطیف اتیسم بادرجات خفیف تاشدید و۱۳ هزاروششصد دانش آموز به شکل دیرآموز ومرزی درمدارس عادی مشغول به تحصیل می باشند که همه ی این دانش آموزان شامل آموزش تلفیقی وفراگیر می باشند

درپایان مصوباتی جهت اجرای بهینه اموزش راهبری تخصص فراگیر سازی جهت اجرای بهینه طرح به تصویب رسید از جمله :

 

تعیین شرح وظایف اعضا 

ایجاد سه اتاق مرجع دراستان تاپایان سال 

مناسب سازی حداقل یک مدرسه تا پایان سال

پی گیری فوق العاده سختی کار معلمانی که دانش آموز فراگیریا تلفیقی دارند 

آموزش نیروی انسانی (معلیمن وکارشناسان وروسای آموز ش وپرورش ) ازطریق برگزاری دوره های ضمن خدمت 

آموزش وپرورش استثنایی استان ارزیابی از وضعیت اجرای آیین نامه بعمل آورد 

شناسایی دانش آموزان معلول نیازمند خدمات توانبخشی  

استفاده ازظرفیت خیرین وسایردستگاه ها برای رفع نیازهای دانش آموزان معلول دربعد خدمات حمایتی 

بروشور کوتاهی از شیوه نامه وآیین نامه برای روسای آموزش وپرورش مناطق/نواحی وشهرستان ارسال گردد  

 

گفتنی این که ، دراین نشست تعدادی از اعضای شورای معاونین اداره کل ،رئیس وکارشناسان آموزش اداره آموزش وپرورش استثنایی استان ،نمایندگانی از مدیران مدارس پشتیبان وپذیرا ودبیران رابط تلفیقی حضور داشتند.

به اشتراک بگذارید :