21 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۳:۴۵:۱۱
کد مطلب:  1855525
اداره آموزش و پرورش منطقه فین
جلسه با راهبران آموزشی منطقه فین

معاون آموزشی و راهبران آموزشی منطقه

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه فین جلسه با راهبران آموزشی منطقه با حضور محمد حیدری زاده رئیس اداره،محمد محمد قنبری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی،معصومه رنجبرمعاون آموزشی،مهدی تاجدینی پرورشی و جمعی از کارشناسان منطقه صبح امروزدر دفتر ریاست اداره برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه فین ضمن تقدیر و تشکر از معاون آموزشی و راهبران آموزشی گفت یکی از وظایف راهبران آموزشی پیگیری تحقق عدالت آموزشی در مدارس روستایی برشمرد و افزود اگر راهنمایی ها و پیگیری های لازم جهت فرایند یاددهی - یادگیری در دانش آموزان به نحو مطلوب صورت پذیرد مهمترین مشکل آموزش و پرورش که همان انسداد بی سوادی است از بین می رود .

حیدری زاده افزود: زمانی می توان درمناطق شاهد موفقیت هایی در زمینه های آموزشی و تربیتی باشیم که مجموعه آموزش و پرورش درتحقق عدالت آموزشی همسو وهم جهت حرکت کند.

وی گفت: معاونین و کارشناسان وابسته به معلمان هستند که اگربا ورود به مدرسه بتوانیم انگیزه های معلمان را در بحث یادگیری و استفاده از شیوه های نوین تدریس را بالاببریم در ادامه روند آموزشی و یادگیری دانش آموزان هرگزدچار ضعف نخواهیم شد.

معصومه رنجبر معاون آموزشی منطقه افزود: یکی از وظایف اصلی معاونین و کارشناسان آموزشی شناسایی دانش آموزان با نیازهای ویژه است که این امربا سرکشی منظم راهبران آموزشی درمدارس روستایی و ارجاع آنها به پایگاه اختلالات یادگیری ، مشکلات این دانش آموزان را مرتفع می سازد.

رنجبر در ادامه گفت: راهبران آموزشی و تربیتی زیر نظر معاونین آموزشی مشغول به فعالیت هستند و وظیفه معاونین آموزشی است که امکانات را در اختیار راهبران قرار دهند تا بتوانند در اجرای برنامه ها و فعالیت های خود در مدارس روستایی عملکرد مطلوبی داشته باشند .

در پایان جلسه اصغر حاجی زاده شبانی نماینده راهبران آموزشی و راهبر آموزشی حوزه شرق با تحت پوشش داشتن 21مدرسه،52کلاس درس و 914 دانش آموز و همچنین مسلم برزک راهبر آموزشی حوزه غرب با 22 مدرسه،35کلاس درس،475دانش آموز گزارشاتی از مدارس موفق و معلمان ساعی و پویا ،مشکلات دانش آموزان ومعلمان،فضای آموزشی،نحوه تدریس ارائه نمودند.

به اشتراک بگذارید :