24 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۳:۱۴:۵۰
کد مطلب:  1857057
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفت و گو با شهرآرا نیوز مطرح کرد:
آموزش هم زمان مجازی و حضوری الزامی نیست

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفت و گو با شهرآرا نیوز گفت: آموزش هم زمان مجازی و حضوری الزامی نیست.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی، قاسمعلی خدابنده با بیان اینکه معلم موظف نیست در زمان آموزش حضوری کلاس برخط هم برگزار کند اظهار داشت: نوبتبندی و گروهبندی دانشآموزان به این دلیل است که افراد بهصورت نوبتی از ظرفیت کلاس حضوری و آموزش حضوری استفاده کنند.

وی تصریح کرد: در زمانی که معلم تدریس چهرهبهچهره دارد، امکان آموزش بهصورت مجازی را ندارد. در عین حال الزامی برای معلمان و مدیران مدارس درباره تحقق همزمان دو کلاس حضوری و مجازی وجود ندارد؛ اگرچه بیشتر مدارس در مشهد چنانچه ظرفیت و بستر موجود برایشان مهیا بوده است، از این کار دریغ نکردهاند.

مدیرکل آموزشوپرورش خراسانرضوی گفت: زمانی که معلم درگیر کلاس حضوری است، دانشآموزانی که نوبت غیرحضوری دارند و در منزل هستند، باید تکالیفشان را انجام دهند تا دوباره در نوبت آموزش حضوری قرار بگیرند و از تدریس معلم بهصورت حضوری بهره ببرند و سؤال‌های جانبیشان را مطرح کنند.

به اشتراک بگذارید :