21 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰۸:۲۷:۱۶
کد مطلب:  1859413
جلسه مجمع مرکزی اولیا استان چهار محال بختیاری :
بازدید مشاور اجرایی مدیر کل از مجمع مرکزی اولیا استان چهار محال بختیاری

بازدید مشاور اجرایی مدیر کل از مجمع مرکزی اولیا استان سمنان و بررسی از روند فعالیت مجمع انجام گرفت .

مهندس بهادر عبدالغنی ،مشاور اجرایی مدیر کل آموزش و پرورش به همراه قربانعلی بهرامی رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان ، از محل دبیرخانه مجمع مرکزی اولیا استان بازدید نمودند.

مهندس بهادر عبدالغنی ،مشاور اجرایی مدیر کل آموزش و پرورش به همراه قربانعلی بهرامی رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان ، از محل دبیرخانه مجمع مرکزی اولیا استان بازدید نمودند.

در این جلسه که با حضور اعضا مجمع مرکزی اولیا استان برگزار شد، اعضا به بیان نقطه نظرات خود در زمینه های مختلف پرداختند.

به اشتراک بگذارید :