21 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱۰:۵۴:۰۰
کد مطلب:  1954990
معاونت تربیت بدنی وسلامت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز
ارزیابی استاندارد آزمون های "طرح ملی سوادحرکتی" دانش آموزان دوره ابتدایی در استان البرز

این برنامه در استان البرز طی دو روز از صبح تا عصر در دو مجتمع آموزشی ورزشی سرداران شهید کرج4 ویژه دانش آموزان پسر و شهیدآوینی کرج2 ویژه دانش آموزان دختر دوره تحصیلی ابتدایی اجرا شد.

استان البرز میزبان برنامه "ارزیابی استاندارد آزمون های طرح ملی سواد حرکتی" در20 و 21 اردیبهشت بود.

این برنامه کشوری باحضور آقایان دکتر دهنوی، دکتر پش آبادی، دکتر رفیعی و سرکارخانم دکترقندهاری از طرف دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش و 40 نفر از معلمان و کارشناسان ارشد تربیت بدنی استان به عنوان عوامل اجرایی و ارزیاب برای اجرای هرچه بهتر حضور داشتند.


کارشناس برنامه ریزی درس تربیت بدنی دفترتربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت گفت: در راستای اجرای بسته تحولی سواد حرکتی دانش آموزان دوره ابتدایی که در سال جاری ابلاغ و به اجرا درآمد قرار بر این شد که اطلاعات بسته پیشنهادی که درآزمون های سواد حرکتی ارائه شده بود مورد بررسی قرار گیرد و ثبت ارزیابی اولیه و ثانویه اولیا که درمنزل انجام داده اند با استانداردهای بین المللی و مسائل مربوط به کارکردهای دانش آموز تحلیل شوند و راهکارهایی ارائه شود که نرم سواد بدنی و حرکتی دانش آموزان دوره تحصیلی ابتدایی ایران به دست آید و آنها با استانداردهای بین المللی مقایسه شوند تا در راستای اهداف تربیت بدنی دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه برنامه های پیشنهادی ارائه شود که درآینده موفق به ارتقای سطح سرانه فعالیت های دانش آموزان شود. 


دکتردهنوی درادامه گفت: در همین راستا ضمن اینکه همه اولیا در دو مرحله نزدیک به دومیلیون دانش آموز را ارزیابی کردند و در سامانه پادا ثبت شد در ادامه آن کار برای اینکه بررسی و مقایسه ای راجع به اثرات آن انجام شود نرم و نیم رخ استانداردهای آن در ۵ استان کشورمان  هرمزگان، البرز، کرمان، کردستان و مازندران این آزمون های مختلف CLPL - PassPort - TGMD و آزمون های حرکتی در منزل مربوط به بسته تحولی آموزش و پرورش به صورت پایلوت با ارزیاب هایی که آموزش دیده اند و خیلی دقیق آن ها را محاسبه می کنند باهمکاری پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم و تحقیقات انجام شود.


به گفته دهنوی؛ این برنامه در استان های مختلف که نام برده شد انجام گردید و همین برنامه دراستان البرز با تحت پوشش قرارگرفتن۳۰۰ دانش آموز اجرا شد و درنهایت همه آزمون ها موردبررسی قرارخواهد گرفت و  بااستانداردهای بین المللی مقایسه خواهندشد.

به اشتراک بگذارید :