21 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۹:۳۶:۱۸
کد مطلب:  1955738
رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی روسای اداره ارزیابی عملکرد ادارات کل اموزش و پرورش سراسر کشور در شیراز خبرداد:
تمام فرایند رتبه بندی معلمان در قالب سامانه ای اینترنتی می باشد

رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: تمام فرایند رتبه بندی معلمان در قالب سامانه ای اینترنتی می باشد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش فارس، دکتر عباس نجار در نشست روسای اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور در شیراز گفت: با تمام توان پیگیر حق و حقوق معلمان هستیم و در مسیر رتبه بندی، نسخه های متعدد نوشته شد که درآخر تایید شد.

رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: برای اولین بار در جمهوری اسلامی آئین نامه ای تحویل داده شد که نظر اکثر افراد ذی نفع گرفته و مشمولیت عام دارد.

رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش ضمن اشاره به عملیاتی شدن سندتحول بنیادین گفت: برای اولین بار در آئین نامه ای برای اجرایی شدن سندتحول بنیادین در هر بخش عملیاتی شدن راهکار را ارجاع می دادیم.

نجار گفت: مسئولین ارزیابی عملکرد ادارات اموزش و پرورش برای بهتر و تسریع در اجرایی شدن رتبه بندی موثر هستند.

رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: معلم شایستگی های تخصصی و حرفه ای اش متفاوت است و طبیعتا با آزمون در این مقطع نمی توان ان را سنجید و به همین خاطر ما مخالف ازمون هستیم.

نجار ضمن اشاره به دایره شمول این طرح گفت: افرادی که صرفا رسالت خطیر تعلیم و تریت دانش آموز را در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی بر عهده دارند مانند آموزگار، دبیر، هنر آموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی، مدیر و معاون واحد آموزشی و تربیتی و همچنین ۳ تبصره برای نیروهای اداری دیده شده است.

رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: روند رتبه بندی در دو مرحله ی استقرار و ارتقاء می باشد.

نجار گفت: تشخیص رتبه پنجگانه توسط هیئت های ممیزه بوده که در منطقه، استان و ستاد بر اساس هر جایگاه می باشد.

رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: تمام فرایند رتبه بندی در قالب سامانه ای اینترنتی می باشد.

نجار گفت: شایستگی های چهارگانه شناسایی به ترتیب شامل شایستگی های عمومی، شایستگی های تخصصی، شایستگی های حرفه ای و سابقه ی تجربی می باشد.

رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت:در بخش شایستگی آخرین مدرک تحصیلی در نظر گرفته می شود.

خاطر نشان می شود: گردهمایی روسای ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ادارات کل اموزش و پرورش سراسر کشور در شیراز در حال برگزاری است.

به اشتراک بگذارید :