13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۴:۵۹:۱۰
کد مطلب:  O5oqvTt2
معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش خراسان رضوی دربجنورد بیان کرد:
ضرورت همگرایی استانی وکشوری وافزایش شبکه های ارتباطی درراستای اجرای مطلوب برنامه های معیشتی فرهنگیان

دکترقاسمعلی خدابنده صبح امروزدرگردهمایی معاونین توسعه مدیریت وپشتیبانی منطقه 5کشوری که به میزبانی اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی دربجنورد برگزارشد برضرورت همگرایی وافزایش شبکه های ارتباطی بین استانی وکشوری درجهت افزایش توانمندی وهمپوشانی خدمات وپرهیز ازموازی کاری تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی ، دکترقاسمعلی خدابنده دراین جلسه ضمن بیان مطالبی درحوزه منزلت افزایی گفت: معیشت ومنزلت فرهنگیان درحوزه معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی بیش از آن که نقش تزیینی ، شعاری وآرمانی داشته باشد برخدمات رسانی مطلوب ، ایجادانگیزه، رفع مشکلات مالی واعتباری وارائه ی امکانات وامیدبخشی استواراست وبخش مهمی از زندگی فرهنگیان، خانواده ووابستگان وحتی دانش آموزان واولیا را تحت شعاع قرارمی دهد.

معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش خراسان رضوی :کارگروه های اقتصاد آموزش و پرورش ،تفويض اختيار و ساماندهي فرآيندها  و وضعيت معيشت معلمان را ازکارگروه های هفتگانه ی ایجادشده توسط وزیر آموزش وپرورش عنوان کرد که راه اندازی آن دذرسطح وزارت واستان هامی تواند نقشی موثردرافزایش راندمان فعالیت های حوزه رفاهی فرهنگیان داشته باشد.

دکترخدابنده  مشارکت جویی درآموزش وپرورش خراسان رضوی را ازابعادفعالیت های دستگاه تعلیم وتربیت استان در دولت تدبیر وامید خواند وافزود:راه اندازی پارلمان های پنجگانه ی معلمان، مدیران، دانش آموزان واولیا ومجازی معلمان وتدوین  منشورمشارکت با 218راهکار، قشربندی حرفه ای معلمان دررسته های تخصصی هجدهگانه وتشکیل کارگروه اقتصادی شاخص ترین برنامه های این حوزه می باشد.

وی افتتاح اولین تعاونی خدمات بهداشت و سلامت فرهنگیان استان خراسان رضوی (تعاونی ارمغان سلامت)  ،افتتاح سامانه ثبت اطلاعات بیماران سخت درمان برای اولین بار در کشور،افتتاح اولین کلینیک تخصصی دندان پزشکی فرهنگیان  استان  با بیش از 30 یونیت دندانپزشکی و ایجاد رشته های تخصص درمانی دندانپزشکی وافتتاح اولین مرکز اسکان  و اقامت بیماران سخت درمان در شرق کشور با هدف آسایش همکاران سخت درمان مراجعه کننده به مشهد مقدس جهت معالجه وتوسعه 100 درصدی فضای مرکز درمانی شماره 1 فرهنگیان مشهد مقدس را ازاقدامات شاخص درحوزه سلامت وپیشگیری از بیماری ها عنوان کرد.

معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش خراسان رضوی بابیان این نکته که درسه سال گذشته بیش از 50اقدام مختلف درحوزه های سلامت ودرمان، رفاه واسکان، منزلت ، گردشگری وافزایش قدرت خرید درخراسان رضوی اجرایی گردیده است به راهکارهای افزایش قدرت خرید فرهنگیان اشاره کرد وافزایش حقوق ومزایا  ،تسهیلات کم بهره وقرض الحسنه ،تقویت صندوق های وام ضروری ادارات ،اختصاص کالا بااقساط بلندمدت به فرهنگیان،ارائه خدمات رفاهی ودرمانی ،لیزینگ خودرو ،کارت های اعتباری خرید کالای بادوام، پرداخت به موقع حقوقات قانونی،پرداخت رفاهیاتی که به سایردستگاه ها داده می شود،کاهش تعهد وضمانت ها ی بانکی وحمایت حقوقی و وام بلاعوض وقرض الحسنه برای مواردخاصرابه عنوان پیشنهادهای اجرایی دراین حوزه برشمرد.

  طرح ملی زیارت ازمبدا تا مبدا

دکترخدابنده درادامه به طرح ویژه حوزه ی زیارت واسکان پیشنهادی خراسان رضوی اشاره کرد وگفت:آموزش وپرورش خراسان رضوی به واسطه ی اسکان بیش از4میلیون نفر روزدرطول سال وظرفیت های مختلف این آمادگی را دارد که درطرح ملی زیارت با مبادی حرکت همکاران فرهنگی درسفرهای نوروزی وتابستانی تفاهم نامه همکاری منعقد نموده ودرقالب این تفاهم نامه مدارس متقابل واگذار و هزینه ها همپوشانی شده وزمینه ی ارائه سوغات و... خدمات اردویی دوسویه فراهم گرددکه تفصیل آن درقالب شیوه نامه ای ارائه می گردد.

وی افزود:درحوزه ی امورمعیشتی همگرایی علاوه برحوزه ی استانی درابعادمنطقه ای وفرااستانی کارگشاست ودرطرح های گردشگری وزیارت نیز این همگرایی وهماهنگی باید وجود داشته باشد تا نتایج ملموس وتاثیرگذارآن مشخص شود.

دکترخدابنده اذعان داشت:هرساله هزاران هزار خانواده فرهنگی عازم سفرمی شوند وجدا ازهزینه های نامتعارفی که باید متحمل شوند چون ارتباط شبکه ای دربین استان ها وشهرستان ها وجود ندارد مدام سرگردان می باشند وعلاوه برآن علی رغم آن که درسایر نهادها حس وابستگی سازمانی به امکانات آن نهاد برای کارکنانش وجود دارد برای معلمان به علت همین عدم هماهنگی چنین احساسی وجود ندارد .

معاون مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی درپایان گفت:تاکید برهمگرایی از آن جهت حائزاهمیت است که تسهیل کننده مشکلات ورفع کننده بسیاری ازمعضلات است و این امکان را به وجودمی اورد که همکارخراسانی درخوزستان وهمکارآذربایجانی درسیستان علاوه براستفاده ازامکانات حس حضور درخانه ی خود راداشته باشد.

شایان ذکراست گردهمایی معاونان توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش استان های قطب پنج کشور شامل خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، گلستان و سمنان باحضورحاتمی مدیرکل آموزش وپرورش خراسان شمالی ومعاونان این استان،  نجاتی مهر رییس اداره تعاون واموررفاهی وشریفی مشاوراقتصادی معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش خراسان رضوی برگزارشد.

به اشتراک بگذارید :