13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۲۲:۳۲:۳۲
کد مطلب:  Qap8Df6z
مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی عنوان کرد:
مسابقات قرآن،عترت ونمازدانش آموزان یک حرکت فرهنگی وموج آفرین درسطح جامعه است/ دانشگاه فرهنگیان الگو ونمونه ی برنامه ای درسطح کشوراست

دکترکاظمی درجلسه ی شورای معاونین اداره کل برمیزبانی وبرگزاری مطلوب وباکیفیت سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن،عترت ونمازدانش آموزان با همکاری حوزه های مختلف تاکید کرد /اتصال دانشگاه فرهنگیان به عنوان شبکه آموزشی وپرورشی به دستگاه تعلیم وتربیت استان.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی دکترعلیرضا کاظمی درجلسه ی شورای معاونین اداره کل آموزش وپرورش استان که درمحل دانشگاه فرهنگیان برگزارشد با اشاره به میزبانی وبرگزاری سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن،عترت ونمازدانش آموزان کشوردرخراسان رضوی مه درحال حاضر مرحله منطقه ای وشهرستانی آن درحال برگزاری است گفت: مسابقات قرآن،عترت ونمازدانش آموزان یک حرکت فرهنگی وموج آفرین درسطح جامعه است ومعتقدم جوشش این حرکت بزرگ باید ازکف مدارس باشد که باید دراین راستا بیش ازپیش تلاش شود.

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی درادامه به فعالیت های دانشگاه فرهنگیان استان اشاره کرد وگفت: دانشگاه فرهنگیان الگو ونمونه ی برنامه ای درسطح کشوراست واجرای برنامه های مشترک درحوزه های آموزشی ، پرورشی وفرهنگی  بین دانشگاه فرهنگیان وآموزش وپرورش استان باید مدنظرقرارگیرد.

دکترکاظمی درادامه  توجه به ظرفیت های مختلف دانشگاه فرهنگیان وآموزش وپرورش وبهره مندی ازاین ظرفیت های مشترک راخواستارشد  وبراتصال دانشگاه فرهنگیان به عنوان شبکه آموزشی وپرورشی به دستگاه تعلیم وتربیت تاکید کرد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان همچنین ضمن استقبال ازبرگزاری نشست تخصصی خشونت برصدورابلاغ برای روسای دانشگاه فرهنگیان به عنوان عضوشورای آموزش وپرورش وشرکت نماینده دانشگاه درجلسات حوزه معاونت های اداره کل واستفاده ازظرفیت دانشگاه فرهنگیان درطرح زیارت اولی ها تاکید کرد.

تاکید برافزایش همکاری های مشترک آموزش وپرورش ودانشگاه فرهنگیان استان

دکترمجتبوی سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان نیز درابتدای این جلسه موضوعاتی همچون استفاده از ظرفیت های آموزش و پرورش جهت اردوهای دانشجویی ، طرح اردو یاوران ،مشارکت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در طرح اسکان نوروزی ،کارورزی در مناطق محروم و در اختیار گذاشتن امکانات،تشکیل کارگروه جهت ارزیابی امتیازبندی توزیعی در محل خدمت ،اختصاص سهمیه زیارت اولی ها ،استفاده از امکانات استخرها و مراکز رفاهی ، آموزشی و پرورشی ،نشست تخصصی خشونت ،حضور در جلسات شورای آموزش و پرورش استان و...رامطرح کرد.

حضور6062دانش آموزقرآنی درمرحله استانی مسابقات قرآنی / وآغازفعالیت بزرگترین دارالقرآن کریم دانش آموزان کشور

دکتربراتعلی منصوریان معاون پرورشی وفرهنگی آموزش وپرورش خراسان رضوی دراین جلسه با ارائه گزارشی ازفعالیت های حوزه پرورشی وفرهنگی وسازمان دانش اموزی وآغازفعالیت بزرگترین دارالقرآن کریم دانش آموزان کشور به برگزاری سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن،عترت ونمازدانش آموزان استان اشاره کرد وگفت: بیش از 900 هزار نفر رشته در مسابقات قرآن ، عترت و نماز شرکت نموده اند وبا میزبانی ناحیه 7مشهد واحمدآباد وکاشمر با حضور6062دانش اموز قرآنی مرحله استانی سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن،عترت ونمازدانش آموزان برگزارمی گردد.

ثبت 4600فرم بازدید وتکمیل 4083فرم توسط راهنمایان آموزشی استان  درسه ماهه گذشته

کلیدری رییس اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات آموزش وپرورش استان نیز دراین جلسه با ارائه آماری ثبت 4600فرم بازدید وتکمیل 4083فرم توسط راهنمایان آموزشی استان را بخشی ازفعالیت های این حوزه درسه ماهه گذشته عنوان کرد.

به اشتراک بگذارید :