26 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۴:۵۴:۱۴
کد مطلب:  UmTledTF
مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی :
اقدامات حوزه کتاب رسانی آموزش وپرورش استان با توزیع بیش از15میلیون جلد کتاب درسی شایسته ی تقدیراست

دکترکاظمی درمراسم بازگشایی مرکز کتابرسانی آموزش وپرورش استان و درجمع پرسنل حوزه پشتیبانی اداره کل بخش مهمی از کارها واقدامات مربوط به برگزاری مراسم وجشنواره ها وتدارک وپشتیبانی اجرای برنامه ها را مرهون تلاش نیروهای حوزه پشتیبانی دانست واززحمات شبانه روزی نیروهای این حوزه قدردانی کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی ، دکترعلیرضا کاظمی درمراسم بازگشایی ازمرکز کتابرسانی آموزش وپرورش استان که بازسازی وبهسازی شده است درجمع پرسنل حوزه پشتیبانی اداره کل بخش مهمی از کارها واقدامات مربوط به برگزاری مراسم وجشنواره ها وتدارک وپشتیبانی اجرای برنامه ها را مرهون تلاش نیروهای حوزه پشتیبانی دانست واززحمات شبانه روزی نیروهای این حوزه قدردانی کرد.

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی توزیع  بیش از15میلیون و145هزارو 595جلد کتاب درسی درسال 95 وکسب رتبه برترکشوری دراین حوزه را ازاقدامات ممتازبخش کتابرسانی عنوان کردو بااشاره به موضوع ثبت نام اینترنتی کتب درسی رفع مشکلات دراین حوزه را خواستار شد.

دکترخدابنده معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش خراسان رضوی نیز عملکرد حوزه ی پشتیبانی را زمینه ساز وبسترساز اجرای مطلوب برنامه های سازمان توصیف کرد وگفت: بیش از60همایش، مسابقه وجشنواره ملی واستانی وبررسی مداوم وضعیت فنی تاسیسات وفضاهای سازمانی بخش کوچکی ازاقدامات این حوزه است که علیرغم کمبود نیروی انسانی به شکلی مناسب اجراشده  است.

درحاشیه ی این جلسه توسط مدیرکل ومعاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش خراسان رضوی ازبخش های مختلف انبارکتاب بازدید وساختمان بهسازی شده این مرکزافتتاح شد.

به اشتراک بگذارید :