13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ ۱۲:۲۳:۵۱
کد مطلب:  t9J7vR26
تجلیل از232 مدیرموفق متوسطه استان در همایش تجربه درمسیرتحول:
دکتر کاظمی: مدیریت درنظام تعلیم وتربیت باید باثبات باشد

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی در همایش تجربه درمسیرتحول که در مشهد برگزار شد اظهار داشت :نگاه رهبری ، مشارکت جویی ومشارکت پذیری وتعامل وارتباط با مخاطبین می تواند بسیاری ازمشکلات مدارس را حل کند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی،دکترعلیرضا کاظمی صبح امروزدرهمایش تجربه درمسیرتحول که باهدف هم اندیشی وهمگرایی وتجلیل از232 مدیرموفق متوسطه استان درمحل دبیرستان معارف رضوی برگزارشد گفت: حوزه متوسطه استان وبه خصوص متوسطه اول درمسیرریل گذاری شده وبدون حاشیه درحال فعالیت است وعملکردی مناسب واقداماتی بدیع داشته است.
مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی بابیان حدیثی ازامام رضا (ع) بدست آوردن بالاترین تخصص،رضایت مردم و پاس داشتن امانت مسئولیت را ازارکان مهم کار مدیریتی وداشتن مسئولیت عنوان کرد وگفت:مدیریت حلقه ی مفقوده ی سند تحول بنیادین است وآنچنان که بایسته وشایسته است دربعد نظری وعملی به آن توجه نشده است.
وی افزود:یکی از 6 زیرنظام سندتحول بنیادین آموزش وپرورش موضوع مدیریت است  که درطی چهار سال که ازاجرای سندتحول می گذرد به خوبی دیده نشده و براین اساس مدیریت درآموزش وپرورش در موقعیتی متلاطم قرار دارد درصورتی که مدیریت درنظام تعلیم وتربیت باید کمترین بی ثباتی رادارا باشد.
این مقام مسئول افزود:امیدواریم با اجرای زیرنظام مدیریت ورهبری مشکلات این حوزه برطرف شود چرا که محورتغییروتحول مدارس مدیراست و بایدبه این مهم توجه شود.
وی نقش مدیریت رامهمترین وموثرترین نقش درتحقق اهداف نظام تعلیم وتربیت دانست و پرهیزازنگاه سیاسی درانتصاب مدیران و توانمندسازی وایجادانگیزه درمدیران رابسیارمهم خواند.
مدیرکل آموزش وپرورش استان برگزاری مراسم تجلیل ازمدیران موفق راکاری ارزشمند واقدامی انگیزشی خواند وبرضرورت تدوین وطراحی برنامه های انگیزشی درحوزه مدیریت وخانواده تاکیدکرد.
کاظمی خطاب به مدیران افزود:نگاه رهبری ، مشارکت جویی ومشارکت پذیری وتعامل وارتباط با مخاطبین می تواند بسیاری ازمشکلات مدارس راحل کند وعدالت خواهی وعدالت محوری به عنوان یک وظیفه مهم وحیاتی مدیر وتوجه به نگاه سیستمی وتیمی وبرنامه محور بایدسرلوحه کارمدیران باشد .
شایان ذکراست2500 مدرسه متوسطه اول درسطح استان فعال می باشد ودراین همایش از 232 مدیربرگزیده براساس فعالیت ها واجرای برنامه های نوآورانه تجلیل گردید.
به اشتراک بگذارید :