13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۲۲:۰۳:۵۸
کد مطلب:  3TloLQ9J
دردیدارمدیران کل صداوسیما وآموزش وپرورش خراسان رضوی عنوان شد:
دکترکاظمی :صدا وسیما نقش بی بدیلی درتحقق سند تحول بنیادین دارد

مدیرکل اموزش وپرورش خراسان رضوی رسانه رارکن چهارم تحقق اهداف سند تحول بنیادین اموزش وپرورش خواند وافزایش فعالیت های مشترک صدا وسیما و آموزش وپرورش را به عنوان سازمانی شفاف وشیشه ای وبزرگترین فصل مشترک دولت وملت خواستارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی ، علیرضا کاظمی صبح امروز درنشست مشترک مدیرکل ومعاونان اداره کل آموزش وپرورش وصداوسیمای خراسان رضوی به گفت: به عنوان معلم ودرکسوت معلمی وظیفه خودمی بینیم که ازقشرزحمتکش ومجموعه ای که پرتلاش وخستگی ناپذیر درهمه عرصه های جامعه فعالیت بی شائبه ونقش موثر داشته وسنخیت ونزدیکی  با نهاد تعلیم وتربیت داشته وجدا ازآموزش وپرورش نیست تقدیرکنیم.

مدیرکل اموزش وپرورش خراسان رضوی افزود:آموزش وپرورش به عنوان یک نهادآموزشی وتربیتی که امروز چرخش تحول آفرین را درحال اجرادارد تمام تلاش مان این است که آموزش وپرورش را ازیک نهادآموزشی صرف،به یک نهادفرهنگی تربیتی تغییردهیم واین امربدون استفاده ازتمام ظرفیت نهادهای تعلیم وتربیت که صداوسیما درصدراین نهادهاست استفاده شود.

وی افزود: اگرازمنظربالا به صدا وسیما نگاه شودمجموعه ی صداوسیما یک دانشگاه بسیاربزرگ است واگردرسطح آموزش وپرورش به مجموعه ی صدا وسیما بنگریم یک مدرسه ی بسیاربزرگ که نقش آموزشی وفرهنگی وتربیتی وبستر ساز این فعالیت ها درجامعه دارد دیده می شود وباید تلاش شود درک مشترک وهمکاری وراهبردهای مشترک این دومحموعه در راستای ترویج اهداف نظام وانقلاب اسلامی حاصل شود.

نیری معاون آموزش متوسطه آموزض وپرورش خراسان رضوی نیزدراین دیداربه سرفصل های مهم سند تحول بنیادین آموزش وپرورش درموردنقش رسانه  درتحقق تعلیم وتربیت تمام ساحتی ورساندن دانش اموزان به جامعه صالح وحیات طیبه اشاره کرد.

منصوریان معاون پرورشی وفرهنگی آموزش وپرورش استان نیز به تاثیر متقابل فعالیت های نهاد تعلیم وتربیت وصدا وسیما درارائه مهارت های زندگی  وسبک زندگی رضوی اشاره کرد وتداوم وارتقای همکاری ها رازمینه ساز ارتقای فرهنگی ومعنوی جامعه عنوان نمود.

حقیقی معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش استان نیز با ارائه آماری ازحوزه پیش دبستانی وابتدایی وجود جمعیت دانش آموزاستان رافرصت مناسبی برای بسترسازی خدمات ونیازهای جامعه وتعامل دونهادفرهنگ سازاجتماعی عنوان کرد.

شادکام معاون هماهنگی اداره کل نیزجمعیت بیش از یک میلیون نفری دانش آموزان استان را جامعه مخاطبی درحال شکل گیری و80هزار نیروی فرهنگی و گستره جغرافیایی فعالیت های نهاد تعلیم وتربیت دراقصی نقاط استان درقالب 10هزار واحداموزشی رابهترین فرصت برای همکاری وهم افزایی نهاد تعلیم وتربیت وصدا وسیما در جهت دریافت بازخورد برنامه های مختلف عنوان کرد.

اسدی معاون سواداموزی اداره کل نیز با تقدیر از نقش موثر صدا وسیما وهمکاری های مشترک در ترویج فعالیت های سواد آموزی رسیدن سطح سواد استان به بیش از 98 درصد را نوید بخش خواند وافزایش همکاری ها درجهت ریشه کنی بی سوادی استان درپایان سال 2017 را خواستارشد. 

به اشتراک بگذارید :