13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۵:۵۲:۱۷
کد مطلب:  QI7g3qll
باحضورمدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی ؛
فاز2مرکزآموزشی رفاهی فرهنگیان ناحیه سه مشهد به بهره برداری رسید

دکترکاظمی درجمع مسئولین وانجمن اولیا ناحیه 3مشهد برضرورت همگرایی وهمکاری واستفاده از ظرفیت های درونی وبیرونی در جهت تحقق اهداف نظام تعلیم وتربیت وارتقای آموزش وپرورش تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی، دکترعلیرضا کاظمی صبح امروزدرآیین افتتاح مرکزرفاهی ناحیه  3 مشهد گفت: امروزآنچه داریم محصول ودستاوردخون شهداست ومسئولیتی که امروزدراختیارمسئولین قرارگرفته است امانتی است که ازعمل شهداحاصل شده وبایدبه خوبی حفظ گردد.

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی مدیریت اداره ناحیه 3مشهدرا نمونه ای خوب ازمدیریت بانوان درسطح کشور واستان خواند ونگاه برنامه ای ،انسجام تیمی ورهبری راازویژگی های عملکردی ناحیه 3 برشمرد.

وی افزود:برنامه های خوبی درحوزه آموزشی ،پرورشی وعمرانی درناحیه 3مشهدانجام شده و رابطه خوب ومنحصربه فردی  با ارکان آموزش وپرورش بویژه اولیا دراین ناحیه  وجوددارد و مجمع خیرین مدرسه یار وپارلمان اولیای این ناحیه ازتشکل های بسیارفعال درحوزه مشارکت درآموزش وپرورش استان می باشد.

دکترکاظمی همچنین گفت: امام راحل(ره)استقلال، آزادی وجمهوری اسلامی رابه عنوان استراتژی وشاخصه ها ومسیرهای انقلاب مشخص نمودندکه این شاخص ها  باید حفظ شود که عدالت بخشی  وتوجه به مستضعفین واستکبارستیزی مهمترین شاخص های این مسیر است و امروزه بامردمسالاری وپشتوانه حضورمردم محقق می شود وحرکت برمدارتدبیروعقلانیت ومنطق واستقلال واعتدال می تواند ما راپیش ببرد.

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی کلمه توحید وایمان به خدا ووحدت کلمه را عوامل پیشرفت حرکت انقلابی خواند وگفت:آنچه امروزدرعرصه جهانی داریم محصول خون شهدا وبرکت حضورمردم ،رهبری داهیانه مقام معم رهبری وحرکت دولت تدبیروامید است و امروزجمهوری اسلامی درجغرافیای جهانی به خوبی نقش خود راایفا کرده وازآرمان های امام راحل دفاع نموده است وموظفیم با پیروی اررهبری ، وحدت وهمدلی وهمراهی بادولت تدبیر وامید دراین راه گام برداریم.

شریف الحسینی مدیرآموزش وپرورش ناحیه 3مشه نیز دراین مراسم گفت: درطول دولت تدبیروامید درناحیه 3مشهد ودرحوزه پشتیبانی باهدف خدمت رسانی به دانش آموزان ومنزلت افزایی معلمان ناحیه موضوع شناسایی منابع داخلی وجذب منابع برون سازمانی واستفاده ازظرفیت درون سازمانی دردستورکارقرارگرفت و باسامان دهی فضا ، املاک و دارایی های ناحیه 3 درسال92 بیش از15 مدرسه جابجا وتفکیک ومدارس استیجاری کاهش یافت وبا ساخت مدرسه خیرساز ثابت وفرهنگسرابیشترین جذب را درناحیه 3شاهد بودیم ومدرسه سابق  به اسکان اختصاص یافت .

وی همچنین بروزرسانی  سبستم گرمایش سرمایش23 مدرسه ورتبه مناسب درعیادت با همراهی وکمک پارلمان اولیا وفعالیت مداوم مرکزاختصاصی پارلمان اولیا را ازدیگر اقدامات این ناحیه عنوان کرد.

شایان ذکراست فاز2مرکزرفاهی فرهنگیان ناحیه 3مشهد بازیربنای 550مترمربع  درقالب 8 اتاق مبله وآشپزخانه مرکزی می باشد که برای بازسازی وبهسازی وتجهیز این مرکز980میلیون ریال اعتبارصرف گردیده است.

به اشتراک بگذارید :