26 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۵:۵۹:۲۷
کد مطلب:  amq7tMqJ
با حضور معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش استان دربخش رضویه ؛
مدرسه خیرسازبی بی زهرا جواهری روستای آبروان وبیستمین مرکز رفاهی فرهنگیان استان درجوارامامزاده یحیی بن زید میامی افتتاح شد

دکترخدابنده درمراسم افتتاح پروژه های آموزشی ورفاهی بخش رضویه این پروژه ها رامصداق افتصادمقاومتی و درون زا وبرون گرا ومنشاخدمات برای فرهنگیان خواند

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضویف دکترقاسمعلی خدابنده صبح امروزدرمراسم افتتاح مدرسه خیرسازروستای آبروان ومرکزاموزشی رفاهی میامی بخش رضویه عدالت وکیفیت را از اولویت های مهم آموزش وپرورش  خراسان رضوی خواند وبا اشاره به همراهی بی بدیل خیرین بانظام تعلیم وتربیت گفت: بهترین آموزه دینی وعملی برای دانش اموزان، اولیا وجامعه خیرین هستند و 30 درصد مدارس استان  توسط خیرین ساخته می شود که دراین مورد به دانش آموزان توصیه می نماییم از این موقعیت بهره جسته وبرای خود ، خانواده واجتماع خویش مفید باشند.

وی باتاکید براین نکته که  اولویت درحوزه رفاهی منزلت افزایی وخدمات رسانی به فرهنگیان است گفت: مرکزرفاهی میامی رضویه بیستمین مرکزرفاهی نواحی وشهرستان های استان است و ایجاد مراکز اسکان واقداماتی ازاین دست درحوزه رفاه ومعیشت فرهنگیان  مصداق افتصادمقاومتی و درون زا وبرون گرا ومنشاخدمات برای فرهنگیان می باشد.

معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش درادامه به عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد وگفت: صریح ترین پیام شهداامانت داری وحفظ بارامانت ومسئولیت است ودرحدیثی از امام صادق (ع) نیز بردعوت عملی مردم با سیره ورفتارنیک تاکید کرد.

سیدمحمد باقریان رییس آموزش وپرورش رضویه نیز دراین مراسم برضرورت توجه خاص مسئولین به عدالت اموزشی تاکید کردوگفت: اهدای 20رایانه جهت تماس مستقیم مدیرکل ومعلمان وبه صورت ویدیو کنفرانس وکمک به توسعه وتجهیزمدارس ومرکز رفاهی این بخش ازاقداماتی است که بانگاه عدالت محوری درمجموعه آموزش وپرورش استان محقق گردیده است.

شایا ن ذکراست مرکز رفاهی میامی با هزینه ای بالغ بر 200میلیون تومان صبح امروزبه بهره برداری رسید و مراسم افتتاح مدرسه روستای آبروان  باحضور خیرمدرسه ساز بی بی زهرا جواهری  و افتتاحیه مرکزرفاهی میامی نیزباحضوربخشدار رضویه ، مشاورمناطق محروم مدیرکل ، رییس اداره تعاون وامور رفاهی اداره کل برگزارشد.

به اشتراک بگذارید :