26 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ۱۳:۴۷:۴۵
کد مطلب:  l9BIDbL2
درنشست خبری آموزش وپرورش استان مطرح شد:
بیش از5 هزارجلد دفترچه راهنمای هدایت تحصیلی چاپ ودرسطح استان توزیع شده است

درنشست خبری آموزش وپرورش استان با محوریت موضوع ثبت نام به موضوعاتی از قبیل هدایت تحصیلی ، ثبت نام دانش آموزان شاهد واتباع خارجی وسرویس ولباس فرم مدارس اشاره شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی ، رضا صابری تولایی درنشست خبری به موضوع هدایت تحصیلی دانش آموزان اشاره کرد وتوزیع متوازن دانش آموزان دررشته ها وشاخه های تحصیلی را ازاهداف اجرای این طرح خواند .

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان افزود:  بیش از5 هزارجلد دفترچه راهنمای هدایت تحصیلی چاپ ودرسطح استان توزیع شده وبا ارائه خدمات راهنمایی ومشاوره  وبراساس علایق وبا دوملاک سوابق تحصیلی شامل نمرات دروس تخصصی پایه های هفتم، هشتم ونهم  شامل 35 امتیاز وبررسی های مشاوره ای با35 امتیاز با نظرسنجی ازدانش آموزان، اولیا، معلمان،مشاور و آزمون مشاوره ای با 30امتیاز براساس توانایی ورغبت دانش آموز نتایج لازم حاصل می گردد و دانش آموزان به سوی رشته تحصیلی متناسب با وضعیت خود هدایت می گردند.

صابری افزود: درمجموع 48رشته فنی  درکشور وجود داردکه 31رشته درخراسان رضوی فعال می باشد ودر کارودانش نیز 88رشته فعال درسطح استان وجود دارد وبررسی وضعیت رشته های تحصیلی نشان می دهد که در سال های گذشته گرایش بیشتری به سمت رشته های نظری و علوم تجربی بوده و دربسیاری ازموارد انتظارات دانش آموزان وخانواده ها درمورد ورود به دانشگاه ورشته مطلوب برآورده نشده وعوارض مختلفی برای آنان درپی داشته است.

حسین شادکام معاون هماهنگی آموزش وپرورش خراسان رضوی نیز دراین نشست خبری گفت: ثبت نام مدارس شاهد درمقطع ابتدایی از اول خرداد آغاز وتا 15خرداد ادامه دارد ومتوسطه اول ودوم نیزاول تا15تیرماه ثبت نام این مدارس انجام می شود ودرصورت پذیرش به خانواده پیامک ارسال می گردد.

وی رشد شهریه مدارس شاهد برای سال تحصیلی آتی را 10درصد عنوان کرد وگفت:امتیاز فرزندان ایثارگران 2برابر شده وفرزندان مدافعین حرم به ازای هرماه حضوراز30امتیاز  برخوردارمی گردند وفرزندان جانبازان متوفی نیز حداکثریک فرزند ازشهریه معاف می باشند وفرزندان شهدای مدافع حرم نیز ثبت نام شده وحداکثرمساعدت دراین مورد صورت می گیرد.

شادکام  افزود: تعیین شهریه مدارس غیر دولتی براساس شاخص های مختلفی از جمله ارزش منطقه ای ، تعدادمربیان ومشاوران وسایر موارد صورت می گیرد ودراین مورد  نگاه عدالت محور را دردستورکارداریم و درحال حاضر میزان شهریه در شورای نظارت برمدارس غیردولتی تصویب شده ودرهفته های آتی ابلاغ خواهد شد .

معاون هماهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان با اشاره به تحصیل 60هزار دانش آموز اتباع خارجی در45 ناحیه و منطقه از نواحی چهل وهفت گانه آموزش وپرورش استان گفت: نزدیک به 19هزار دانش آموزاتباع که بیشترین جمعیت دانش آموزی اتباع دراستان وحدود یک چهارم دانش آموزان یک منطقه آموزشی است درمنطقه تبادکان درحال تحصیل می باشند و هیچ کودک لازم التعلیمی از تحصیل محروم نخواهد شد.

شادکام درمورد سرویس  مدارس گفت: اولیا تا قطعی شدن شهریه سرویس مدارس می توانند با پرداخت 40درصد هزینه سال گذشته ثبت نام اولیه را انجام دهند واستفاده از راننده خانم درمقطع دوم متوسطه دختران  الزامی می باشد.

کلیدری رییس اداره ارزیابی عملکرد وبازرسی آموزش وپرورش استان نیز دراین نشست خبری گفت:10هزار و108بازدید از ثبت نام مدارس انجام شده که 8هزار بازدید مربوط به مدارس دولتی می باشد .

وی افزود:73 کارشناس وکارشناس مسئول به عنوان ناظر و9ناظر ویژه مدیرکل کار نظارت برثبت نام مدارس استان را برعهده دارند ودرحال حاضر ثبت نام پایه اول آغاز وسایرپایه های تحصیلی نیز پس ازاعلام نتایج تا 31مرداد ماه می توانند کارثبت نام را انجام دهند ودرصورت وجود شکایت نیز می توانند با شماره تلفن 32222103تماس بگیرند.

کلیدری درمورد لباس فرم مدارس نیز به ماده 64 آیین نامه اجرایی مدارس اشاره کرد وگفت:  لباس فرم اختیاری است واجباری نمی باشد وبا توجه به رویکرد مدارس وخانواده ها وجهت رفع مشکلات ومعضلات مربوط به لباس فرم کارگروهی دراداره کل شکل گرفت وبا همکاری اتحادیه صنفی تولید کنندگان پوشاک موضوع کیفیت افزایی لباس فرم ونظارت برآن  درشهرمشهد ، گلبهار وچناران و... درحال انجام است.

به اشتراک بگذارید :