13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ ۱۲:۴۶:۳۷
کد مطلب:  NeuT2pSx
معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش خراسان رضوی عنوان کرد:
طی دوسال گذشته نزدیک به 1400عیادت با هدف کاهش آلام وامید بخشی به بیماران سخت درمان فرهنگی استان انجام شده است

دکترخدابنده گفت: موضوع تکریم معلمان وبخصوص همکاران بیمار سخت درمان به دلیل عوارض ناشی از بیماری وهزینه های فراوانی که برخانواده تحمیل می شود از اولویت های حوزه توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش استان است

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش خراسان رضوی ، دکتر قاسمعلی خدابنده صبح امروز ودرواپسین روز کاری هفته  با همراهی روسای ادارات تعاون واموررفاهی ، بازنشستگان ومستمری بگیران وراهبری واسناداداره کل و رییس ومعاون آموزش وپرورش گلبهار با حضور درشهرجدید گلبهار از همکار پیشکسوت دبیرخانه اداره کل که در دوران نقاهت پس ازعمل قطع عضو  به علت عوارض بیماری دیابت  می باشند عیادت و از این همکارپیشکسوت دلجویی کرد.

معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش خراسان رضوی دراین عیادت موضوع تکریم معلمان وبخصوص همکاران بیمار سخت درمان را به دلیل عوارض ناشی از بیماری وهزینه های فراوانی که برخانواده تحمیل می شود از اولویت های حوزه کاری خویش خواند.

دکترخدابنده با اشاره به بیش ازهزار و374 مورد عیادت از همکاران بیمار استان که با حضور درمنزل، بیمارستان و...انجام شده است این حرکت را زمینه ساز ارتقای سطح امید ودارای تاثیر معنوی وگره گشای برخی مشکلات همکاران بیمار خواند وگفت: عیادت حضوری مسئولین ادارات از همکاران بیمار نه تنها مسئولین را با مشکلات ومعضلات همکران آشنا می کند که زمینه ی رفع برخی نارسایی ها را فراهم نموده وبه همکاران  بیمار امید می بخشد.

شایان ذکر است دکترخدابنده دراین عیادت توسط نجاتی مهر رییس اداره تعاون وامور رفاهی استان، کلیدری رییس اداره امور بازنشستگان، قادری رییس اداره راهبری واسناد اداره کل ، میرذوالفقاری رییس اداره آموزش وپرورش گلبهار وجمعی از همکاران اداره کل همراهی شد.

به اشتراک بگذارید :