13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ ۱۸:۲۹:۲۲
کد مطلب:  ynFg5GqQ
عدم تبیین مناسب سند 2030 دست آویز سوء استفاده ابزاری شده است

عدم تبیین مناسب سند 2030 توسط وزارت آموزش و پرورش و دولت دست آویز سوء استفاده ابزاری از این سند شده است.

مشاورر ییس جمهور  درنشست صمیمی با اساتید دانشگاه فرهنگیان مشهد، جمعی از منتخبین شورای اسلامی شهر مشهد در محل سالن جلسات ساختمان شهید خورشیدی پردیس شهید بهشتی برگزارشد به  تبیین ابعاد مختلف سند 2030 پرداخت و گفت:پیشینه سند 2030 به قبل از 1990 و زمانی برمی گردد که سازمان یونسکو درصدد تهیه سند آموزش برای همه بود و در اجلاس تایلند موضوعات و اهدافی همچون آموزش کودکان دنیا و...مطرح و در 1999ارزیابی و با مشارکت یونسکو و برخی کارشناسان بین المللی این سند تبدیل به بیانیه اهداف توسعه هزاره و در سال 2000 ارائه و از سال 2001 دنبال وموضوع توسعه پایدار به صورت مفصل تر در آن گنجانده شد و مقرر گردید کشورها ظرف 15 سال اقدامات مناسبی در راستای توسعه پایدار انجام دهند و از سال 2013 کمیته هایی برای ارزیابی اقدامات دولت ها و برای بررسی اهداف هزاره سوم شروع به کارکرد و در سال 2015  این موضوع به عنوان دستورکار 2030 که عنوان آن دگرگون ساختن جهان بود؛ مطرح و در سپتامبر 2015 در مجمع عمومی سازمان ملل توسط سران کشورها تایید و جایگزین سند اهداف هزاره سوم شد.

وزیر اسبق آموزش و پرورش افزود: در سند 2030 برای توسعه ی پایدار17 هدف اصلی و 169 هدف جنبی مشخص  و هدف چهارم و پنجم تضمین آموزش با کیفیت ،فراگیر و مادام العمر برای همه و دست یابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران عنوان گردیده و بر آموزش به عنوان عامل موثر در رسیدن به اهداف سند با تاکید بر حاکمیت و اولویت ها و ظرفیت های ملی ،تمامیت و استقلال ارضی کشورها و عدم تعارض با ویژگی های هرکشور لحاظ شده است و در اینچئون کره جنوبی نیز با حضور 120 وزیر از 160 کشور با محوریت آموزش به عنوان اصلی ترین هدف و به صورت کیفی،برابر و مادام العمر برای همه بیانیه ای توسط یونسکو تهیه و تنظیم و شناخت آموزش به عنوان مهمترین پیشروان آموزش و پرورش و محورتوسعه پایدار مدنظر قرار می گیرد.

دکتر نجفی بایادآوری این نکته که آموزش یکی از حقوق انسان ها برای توانمند شدن است افزود: اختصاص لااقل  4تا6 درصد GDP کشورها به آموزش از اهداف 2030 است و در سال 2017 به طور متوسط 5 درصدGDP و 13.7درصد بودجه عمومی دولت ها به آموزش اختصاص داشته که در ایران از لحاظ اختصاص بخش دولتی به 13.7 نزدیک و در GDP کمتر می باشد.

مشاور رییس جمهور دربخش دیگری از سخنانش کم اطلاعی از محتوای سند 2030  در سطح جامعه و عدم تبیین مناسب این سند توسط وزارت آموزش و پرورش و دولت را از مواردی خواند که عمدتا دست آویز سوء استفاده ابزاری از این سند شده است و گفت:

اهمیت تساوی جنسیتی در آموزش که به یک مانع جدی در امر آموزش کشورها تبدیل شده و سو ء استفاده از 246 میلیون دختر و پسر در داخل و اطراف مدرسه در دنیا که بخش عمده ای دختران می باشند و لزوم احساس امنیت زنان و دختران موجب شد  آموزش جامع جنسی مبتنی برآگاهی بخشی و پیشگیری منطبق بر مسائل ملی و محلی با تاکید بر این که در آموزش، محتوا و...هیچ اجباری وجود ندارد در سال 95 به صورت سندملی 2030 توسط یونسکو تهیه و در آن در دوجا صرفا به صورت تنظیم خانواده اشاره شود.

دکترنجفی در پایان اذعان کرد: معتقدم بسیاری از منتقدین هیچ کدام از 4 سند را (هزاره سوم،2030 سازمان ملل، بیانیه 2015 اینچئون و سند ملی یونسکو) را نخوانده و سوءاستفاده ای که از موضوع سند شد حاکی از بی اخلاقی به خصوص در هنگامه انتخابات بود.

خبر: مهدی اسماعیلی/ انتشاردهنده:عیدی

به اشتراک بگذارید :