13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۰۷:۰۵:۰۰
کد مطلب:  5MMsJ6yX
باحضورمسئولین شهرستان
افتتاح کارگاه مهارت آموزان جوان عشایرتایباد

کارگاه مهارت آموزان جوان عشایر روستای اسدآباددربندتایباد افتتاح شد.

 کارگاه مهارت آموزان جوان عشایرتایبادباحضورمسئولین شهرستان،معاونین محترم اداره،اعضاشورای اسلامی ،دهیار،اهالی ودانش آموزان عزیزروستای عشایری اسدآباددربند تایباد افتتاح شد.

کارگاه مهارت آموزان جوان عشایرتایباد،ازسری طرح وبرنامه های  مصوب عشایر وزارت باهدف آموزش دانش آموزان مستعدوعلاقمندعشایردرزمینه های مختلف حرفه آموزی ازقبیل خیاطی ،گل سازی،آرایشگری،رایانه و..وتوانمندسازی اقتصادخانواده وجلوگیری ازترک تحصیل دانش آموزان وکودکان کاردرراستای اقتصادمقاومتی ،تولیدواشتغال برگزارگردید.

انتشار دهنده:علی غفاریان

به اشتراک بگذارید :