13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۰۸:۳۸:۳۸
کد مطلب:  5eFh3cGh
برنامه ریزی اوقات فراغت دانش آموزان دختر و بانوان یک ضرورت است.

سومین جلسه ستاد اوقات فراغت آموزش وپرورش شهرستان رشتخوار با محوریت اوقات فراغت بانوان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان رشتخوار سومین جلسه ستاد اوقات فراغت آموزش وپرورش شهرستان رشتخوار با محوریت اوقات فراغت بانوان برگزار شد.

در این جلسه علاوه براعضای ستاد اوقات فراغت، مسئولین اموربانوان فرمانداری، آموزش وپرورش وسایرادارات، جمعی از مدیران مدارس دخترانه وکارشناسان حضور داشتند.

مدیرآموزش وپرورش شهرستان گفت: باید در برنامه ریزی واجرای طرح های اوقات فراغت به تعریف صحیح طرح مذکور پرداخته شود و اهداف برای طرح به مجریان به خوبی توجیه گردد وآموزش های نکات لازم به مربیان ومجریان طرح داده شود.

محمدقاسم پورتعلیم وتربیت را عامل اساسی و تعطیل ناپذیر دانست و افزود : تعلیم وتربیت مخصوص به زمان خاص نیست،  بلکه به صورت مداوم و همیشه همراه فرد می باشدکه ابعاد شیوه ها و راههای تعلیم وتربیت نیز متنوع هستند. قاسم پور اوقات فراغت را فرصتی برای فرد دانست که جدای از مسائل کاری و امورات جاری، به سپری نمودن اوقات خود بپردازد و این عامل رامیتوان در حوزه های مختلف اجرایی نمود.

مدیرآموزش وپرورش افزایش توانایی ها،  اعتمادبنفس،  شادی و نشاط وبروز خلاقیت و استعدادها را از جمله ویژگی های طرح دانست. قاسم پور پرداختن به اوقات فراغت را برای همه اقشار بویژه دانش آموزان دختر وبانوان مهم وضروری دانست وگفت:معمولا در شهرستان ها اوقات فراغت بیشتر متوجه مردان وپسران می شود و این در حالی است که بانوان ودختران به عنوان نیمی از جمعیت نقش بزرگی در پویایی و پیشرفت واداره جامعه دارند.

مدیر آموزش وپرورش از برنامه ریزی برای شرکت حداکثری اقشارمختلف بویژه دانش آموزان در طرح اوقات فراغت خبردادو فراهم نمودن زمینه شرکت بیشتر وموثرتربانوان ودانش آموزان دختر را از اولویت های این طرح دانست.

قاسم پور از آمادگی مراکز وابسته با آموزش وپرورش جهت اجرای طرح اوقات فراغت خبر داد و بیان داشت که  امسال وبه جهت انسجام و برنامه ریزی بهتر دبیرخانه اوقات فراغت شهرستان در آموزش وپرورش مستقر گریده است

انتشاردهنده:علی غفاریان

به اشتراک بگذارید :