13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۲:۴۱:۰۷
کد مطلب:  6y2fWo1T
رییس اداره تعاون وامور رفاهی آموزش وپرورش خراسان رضوی خبر داد:
اسکان تابستان با 400 فضا آغاز شد

غلامرضا نجاتی مهر گفت:اسکان تابستانی فرهنگیان درخراسان رضوی از 15خردادماه آغازشده وتا 15شهریورماه ادامه خواهدداشت وپیش بینی می شود که در تابستان امسال میزان حضور زائرین ومسافران فرهنگی استان افزایش یابد.

ه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی ، غلامرضانجاتی مهر صبح امروزبا اشاره به آغازبه کار ستاداسکان زائرین فرهنگی امام رضا(ع) گفت: برای تابستان امسال 44پایگاه اسکان درمشهد وشهرستان های استان پیش بینی شده است که از این تعداد6پایگاه اسکان درمشهدمقدس و38پایگاه نیز درشهرستان ها فعالیت می نمایند.

 رییس اداره تعاون وامور رفاهی آموزش وپرورش خراسان رضوی افزود:420فضای آموزشی ودر مجموع 4هزارکلاس  را درسطح استان جهت اسکان تابستانی فرهنگیان آماده نموده ایم که 351فضای آموزشی با3362کلاس درسطح شهرمشهد مقدس و638کلاس نیز درسطح شهرستان های استان می باشد.

دبیر ستاداسکان زائرین فرهنگی امام رضا (ع) استان درادامه افزود: درتابستان امسال کلاس های ویژه ونوع الف جهت اسکان درنظرگرفته شده است و 628نفر ازهمکاران فرهنگی نیز به عنوان عوامل اجرایی ستادی ، مدیرپایگاه اسکان وسرایداران مدارس خدمات پذیرش واسکان را به زائران ومسافران فرهنگی ارائه خواهندکرد.

کارشناس مسئول اموررفاهی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی نیزگفت:ستادمرکزی اسکان موقت زائرین فرهنگی درخیابان دانش غربی مشهد از15خردادماه شروع به کارنموده وپایگاه ثامن یک دربلوارشهیدکامیاب حدفاصل چهار راه ومیدان راه آهن دبیرستان آزرم،پایگاه ثامن دو درانتهای خیابان امام رضا(ع)68دبستان خیبر،پایگاه ثامن سه پس ازمیدان جهاد ؛نبش شهیدنامجو2 آموزشگاه توکلی زاده، پایگاه ثامن چهار دربلوارشهیدفرامرزعباسی دبستان شهیدحاتمی وپایگاه ثامن پنج دربلواروحدت آموزشگاه حشمتی واقع می باشد.

عباس شریعتی افزود: پایگاه های شهرستان های مسیر ورودی استان ازجمله شهرستان های سرخس درمحورشرق استان،گناباد ،بجستان ومه ولات درمحورجنوبی استان، کاشمر وسبزواروداورزن درمحورغرب استان وقوچان ، درگز وچناران نیز درمسیر ورودی شمال استان فعال می باشند.

به اشتراک بگذارید :