26 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۵:۰۰:۴۹
کد مطلب:  626094
با حکم مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی :
"صفدر سلطانی"به عنوان معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان رضوی منصوب شد

طی حکمی از سوی خدابنده مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی "صفدر سلطانی "به عنوان معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان رضوی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی طی حمی از سوی خدابنده مدیر کل آموزش و پرورش استان "صفدر سلطانی" به عنوان معاون تربیت بدنی و سلامت این سازمان منصوب شد.

سلطانی که دانشجوی دوره دکتری مدیریت تربیت بدنی و علوم ورزشی است ،مدیریت مجموعه فرهنگی و ورزشی کاظمیان مشهد ، کارشناس مسئولی تربیت بدنی شهرستان چناران ، کارشناسی آموزش و تحقیقات تربیت بدنی اداره کل،کارشناسی نیروی انسانی تربیت بدنی اداره کل ،رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی،ریاست واحد توسعه و تحقیق بنیاد فرهنگی رضوی،معاونت اداری و مالی بنیاد فرهنگی رضوی را در کارنامه سوابق مدیریتی خود دارد.

به اشتراک بگذارید :