22 ذیحجه 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۰۴:۴۰:۰۴
کد مطلب:  636859
برگزاری کلاس آموزش خانواده در آموزشگاه بنیاد 15 خرداد فراهان برگزار شد

با حضور حمیدی زاده مدرس آموزش خانواده در آموزشگاه بنیاد 15 خرداد، کلاس آموزش خانواده با موضوع مهارت حل مسئله، فرزند پروری و تاب آوری برای والدین آموزش داده شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان فراهان، حمیدی زاده ضمن تشریح معنای تاب آوری برای والدین گفت: درست است که تاب آوری به توانایی انسان در مواجهه با بلایا یا فشارهای طاقت فرسا گفته می شود،  اما این ویژگی در کنار توانایی های درونی شخص و مهارتهای اجتماعی او و همچنین در تعامل با محیط تقویت می شود و توسعه یابد و به عنوان یک ویژگی مثبت خودش را نشان می دهد.

وی افزود: بنابراین تاب آوری مهارتی قابل آموزش است یعنی پدیده ای ذاتی نیست بلکه از طریق تمرین ، آموزش ، یاد گیری و تجربه حاصل می شود. پس باید آن را تقویت نمود و مهارتهای خود را در این زمینه پرورش داد.

این مدرس آموزش خانواده سپس ویژگی های اصلی افراد تاب آور را برشمرد.

 حمیدی زاده در ادامه افزود: فرد تاب آور، نحوه ی استدلال و نگرش متفاوتی در مواجهه با شرایط ناگوار اتخاذ می کند و به جای فاجعه ساختن از مشکل و گرفتار شدن در تبعات آن، به خود و توانایی هایش توجه بیشتری می کند ، به طور مثال چنین شخصی ممکن است یک موقعیت پر مخاطره را یک فرصت در نظر بگیرد نه یک تهدید و در دشواری ها به جای اضطراب ، موفقیت را تجربه کند ، بنابراین تاب آوری موجب سازگاری مناسب در مواجهه با مشکلات می شود و این چیزی بیش از اجتناب ساده از پیامدهای  منفی است .

سپس حمیدی زاده، برقراری ارتباط بین فردی، ندیدن بحران ها به صورت موقعیت های برطرف نشدنی، هدف گذاری، داشتن اقدام های قاطعانه، پرورش دید مثبتی از خود و  مراقب خود بودن را بعنوان  شاخص های مهم افزایش تاب وری برای والدین برشمرد.

در ادامه حمیدی زاده درباره مهارت حل مساله و تصمیم گیری گفت : مهارت حل مساله و تصمیم گیری امروزه جزو یکی از مهارتهای زندگی محسوب می شود که نیاز به آموزش دارد .

وی افزود: اجزاء روانی انسان را می توان به مثلثی تشبیه کرد که در راس آن تفکر و دو بخش دیگر احساس و رفتار است.

این مدرس آموزش خانواده اظهار داشت: در مسائل و تصمیم گیریها از جمله مواردی هستند که از عهده حل یک مساله برآییم یا تصمیمی بگیریم . گاهی در مواجهه با مساله و تصمیم گیری ، به خصوص اگر در موقعیت فشار زایی باشیم، صرفا بر اساس غریزه و احساسات و هیجان پاسخ می دهیم تا تفکر .

حمیدی زاده گفت : وقتی در موقعیتی هستیم که باید تصمیمی بگیریم یا با مساله ی مواجه شدیم ، ابتدا باید، تعریف دقیقی از مساله یا مورد تصمیم گیریمان داشته باشیم . مثلا ممکن است مساله شما این باشد من با پدرم ارتباط خوبی ندارم این یک مساله کلی است بهتر است جزئیات آن را مشخص تر و ساده تر بیان کرد مثلا من و پدرم فعالیتهای مشترکی نداریم .

وی سپس افزود : با وجودی که هر پدر و مادر در آرزوی فراهم ساختن بهترین امکانات در خانه هستند ، اما ممکن است به شیوه صحیحی آنها را در اختیار فرزندانشان قرار ندهند .

وی خاطر نشان کرد: سبکهای متفاوتی برای فرزند پروری وجود دارد و بر حسب دو عامل محبت و کنترل پدر و مادر به چهار دسته کنترل زیاد ، محبت کم،  کنترل کم ، محبت زیاد،  کنترل کم ، محبت کم و کنترل زیاد ، محبت زیاد تقسیم می شود.

در انتها حمیدی زاده به تبیین تک تک  سوالات والدین پرداخت . 

به اشتراک بگذارید :