5 شوال 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۵:۰۹:۰۰
کد مطلب:  672461
مشاور وزیر و رئیس ستاد اجرای سند تحول؛
ضرورت فعال کردن استان‌ها در مورد زیر نظام‌های سند تحول

پیرو جلسات هفتگی شورای اجرایی و هماهنگی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش مشاور وزیر آموزش‌وپرورش از تصمیمات این شورا بر ضرورت فعال کردن استان‌ها در مورد زیر نظام‌ها و نشست‌های مشترک با استان‌ها برای تنظیم برنامه‌ها تأکید شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، رضا مددی با اشاره به تنظیم برنامه زیر نظام‌ها توسط مسئولان کارگروه‌ها ، اظهار کرد: در چهارمین جلسه شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول بنیادین، با توجه به گزارش مسئولان گروه‌های شش‌گانه جدول عناوین برنامه‌های هر زیر نظام در کارگروه‌ها نهایی و تهیه  برنامه تفصیلی توسط واحدهای ذی‌ربط مصوب شد و با نظر اعضای شورای هماهنگی   بر ضرورت فعال کردن استان‌ها در مورد زیرنظام‌ها تأکید و مقر رشد  طی نشست‌های مشترک با استان‌ها برای تنظیم برنامه‌های استانی اقدام شود.

مشاور وزیر افزود: باهم اندیشی اعضای شورای هماهنگی انتخاب نرم‌افزار مناسب برای مدیریت و کنترل پروژه‌های زیرنظام ها موردبررسی قرار گرفت.

در ادامه جلسه ،  هرکدام از اعضای جلسه نظرات خود را در خصوص اجرای سند تحول و تقویت همکاری جمعی یادآور شدند و موضوعات زیر در جلسات بررسی و تصویب شد:

  • برنامه تفصیلی معاونت‌ها و سازمان‌ها تا تاریخ 17/05/97 به دبیرخانه شورا ارسال شود.
  • برای هماهنگی جلسه مشترک اعضای کارگروه‌ها در مردادماه برگزار شود.
  • نشست مشترکی با مدیران کل استان‌ها برای تنظیم برنامه‌های استانی مطابق با زیر نظام‌ها در مردادماه برگزار شود.
  • معاونت‌ها، سازمان‌ها وادارات کل حوزه ستادی با بهره­گیری از مصوبات کارگروه‌ها، برنامه‌های خود را در مورد زیر نظام‌ها تهیه و  به دبیرخانه شورا مطابق با نامه ارسالی تحویل دهند.
  • برنامه‌های متناسب با مدرسه از بین برنامه زیر نظام‌ها احصاء و بررسی  و تا شروع سال تحصیلی 98-97 پس از هماهنگی در شورا ابلاغ گردد.
به اشتراک بگذارید :