6 شوال 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۱:۴۱:۰۲
کد مطلب:  689058
توسط مشاور وزیر و دبیر شورای هماهنگی واجرایی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش صورت گرفت :
تشریح ساز وکارهای اجرایی کردن زیرنظام های ششگانه سند تحول بنیادین

در آستانه شروع سال تحصیلی ساز وکارهای اجرایی کردن زیرنظام های ششگانه سند تحول بنیادین توسط مشاور وزیر ودبیر شورای هماهنگی واجرایی سند تحول بنیادین تشریح شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رضا مددی در خصوص گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونین و مدیران کل آموزش وپرورش سراسر کشور که با حضور وزیر در اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید باهنر تهران  برگزار شد اظهار کرد: آیین نامه تشکیل شورای اجرایی وهماهنگی سند تحول بنیادین و زیر نظام ها پس از تدوین و تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش ، توسط وزیر آموزش و پرورش به اعضای شورای معاونین وزارتخانه ابلاغ شد.

وی افزود: در این آیین نامه ، شورای عالی آموزش وپرورش  شورای راهبری اجرای سند تحول می باشد که براساس وظایف واختیارات شورا، سیاست گذاری ونظارت برای اجرای سند را عهده دار است. شورای هماهنگی واجرایی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش نیز   به‌منظور سیاست‌گذاری اجرایی، هدایت، نظارت و ایجاد هماهنگی جهت اجرایی شدن سند تحول بنیادین با ریاست وزیر آموزش‌وپرورش و ترکیبی از اعضای شورای معاونان و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.

مشاور وزیر و  دبیر شورای هماهنگی واجرایی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش تصریح کرد : بررسی وتایید برنامه های اجرایی زیر نظام های سند تحول ، سیاست‌گذاری اجرایی سند تحول در قالب برنامه‌های توسعه و برنامه‌های سنواتی ، ایجاد هماهنگی بین بخشی در فرآیند اجرای سند تحول و رفع ناهماهنگی‌ها و ایجاد هم‌افزایی ،بررسی گزارش‌های دوره‌ای در زمینه میزان پیشرفت اجرای راهکارهای سند تحول ،ایجاد سازوکار لازم و اصلاح فرآیندها و مراقبت ازعدم اقدام مغایر با سند تحول ،بررسی قوانین ومقرارت مورد نیاز اجرای سند تحول وتصمیم گیری درخصوص چگونگی انجام آن ،سیاست گذاری برای تعامل با سازمان‌ها، نهادهای فرهنگی کشور، حوزه، دانشگاه، صاحب‌نظران به‌منظور جلب مشارکت دراجرای سند تحول  را از جمله وظایف اصلی این شورا می باشد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه زیرنظام‌ها، بخش‌های اساسی در پشتیبانی از جریان تعلیم و تربیت برای تحقق اهداف و وظایف نظام آموزش‌وپرورش می‌باشد و اجرای دقیق و عملکرد مناسب آن، تمام مؤلفه‌های نظام تعلیم و تربیت را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. با توجه به اینکه در سند تحول شش زیرنظام تعریف‌شده است و برنامه زیرنظام‌ها مسیر اجرایی شدن راهکارهای سند تحول را تا افق 1404 ترسیم می‌نمایند، به‌منظور اجرای برنامه زیرنظام‌ها کارگروه‌های شش‌گانه ؛   برنامه درسی ملی - فضا، تجهیزات و فناوری - تربیت‌معلم و تأمین منابع انسانی - تأمین و تخصیص منابع مالی  - پژوهش و ارزشیابی  و کارگروه راهبری مدیریت با حضور نمایندگان معاونت ها ، سازمان ها و ادارات کل حوزه ستادی تشکیل ‌شد که مسئولیت تدوین برنامه‌های عملیاتی و اجرایی مطابق با برنامه‌های زیرنظام مربوطه را عهده‌دار هستند. این کارگروه‌ها به‌تناسب با مشارکت واحدهای ستادی تشکیل می‌گردد و بنا به تشخیص وزیر، مسئولیت هر کارگروه به یکی از  افراد وحوزه‌های متناظر واگذار گردید.

مددی ادامه داد: ؛ بررسی برنامه زیر نظام وتهیه برش متناسب بابرنامه ششم وهفتم توسعه ، تقسیم کاروتعیین مسوولیت برنامه های مصوب ذیل راهکارهای سندتحول درمیان اعضای کارگروه ، تهیه جدول زمانبندی برای اجرای برنامه های مصوب درطی دوبرنامه توسعه ششم وهفتم ، ایجاد مفاهمه ودرک مشترک ازبرنامه های مصوب ذیل هرکدام ازراهکارها ، عملیاتی کردن مصوبات شورای راهبری اجرای سند تحول درزیر نظام مربوطه ، شناسایی الزامات قانونی واجرایی برنامه های زیرنظام وارایه آن به شورای راهبری سند تحول ، شناسایی نقش وظایف دستگاهها ونهادهای بیرونی برای اجرای برنامه های مصوب وارایه پیشنهاد برای تصویب درشورای راهبری اجرای سند و تهیه گزارشات دوره ای فعالیت های ازمیزان پیشرفت برنامه زیر نظام هر شش  ماه یکبار جهت طرح در شورای راهبری را از جمله مهمترین وظایف  کارگروه زیرنظام ها است.

وی اظهار کرد:کارتدوین برنامه اجرایی سند تحول در برنامه توسعه مبتنی بر زیرنظام ها ششگانه پایان یافت و با توجه به تهیه و  تدوین برنامه اجرایی سند تحول در طول برنامه ششم و تائید آن در کارگروه های زیرنظام ها و شورای هماهنگی و اجرای سند تحول ، این برنامه مبنای اقدامات وزارت آموزش و پرورش از سال  ۱۳۹۷تا سال ۱۴۰۴خواهد بود.

مشاور وزیر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصریح کرد:  طبق برنامه اجرایی تدوین شده، وظایف و مأموریت هرکدام از معاونت ها و سازمان ها و دفاتر وزارت آموزش و پرورش در اجرای سند تحول نیز مشخص شده است که در این گردهمایی اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش وپرورش، استان ها به شش گروه تقسیم بندی شدند و هر گروه در یک کارگروه حضور یافتند و برش های استانی و منطقه ای اجرای برنامه زیرنظام ها بررسی و اعتباربخشی و چگونگی تهیه برش استان موردبررسی و ارزیابی قرار دادند.

 

وی گفت: کار این کارگروه ها در این گردهمایی پایان نیافته و به مسئولین کارگروه های ششگانه زیر نظام های تاکید شد ، ضمن تبادل نظر با مدیران کل شرکت کننده در جلسه ، و بررسی های لازم در خصوص چگونگی تهیه برش استانی،در رابطه با جمع آوری ،بررسی ، جمع بندی و ارسال یکپارچه شناسنامه های تفصیلی اقدام نمایند تا در نهایت برش استانی منطقه ای و راهنمای عمل مدارس با تدوین برنامه ها بر اساس دوره های تحصیلی تهیه و اجرا شود.

مددی افزود: جهت تبیین برنامه های اجرائی سند تحول و تهیه و تدوین شناسنامه تفصیلی برنامه ها کارگاه های مختلف آموزشی در سطح ستاد برگزار وی ابراز امیدواری کرد به همت مدیران کل استان ها ،  در سطح استان ها و مناطق نیز شاهد برگزاری این کارگاه های آموزشی باشیم.

به اشتراک بگذارید :