6 شوال 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۳:۳۷:۴۲
کد مطلب:  712599
مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین در استودیو الفبا ؛
طرح تدبیر در دوره ابتدایی و طرح تعالی در دوره متوسطه ،چارچوب اجرایی کردن سند تحول در مدارس است

مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین در استودیو الفبا گفت:طرح تدبیر در دوره ابتدایی و طرح تعالی در دوره متوسطه ،چارچوب اجرایی کردن سند تحول در مدارس است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،  رضا مددی  در ادامه سلسله برنامه های پاسخگویی استودیو الفبا بااشاره به آثار و فواید تصویب سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت،   اظهار کرد: از زمانی که سند تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی  تصویب شد و مبنای عمل قرار گرفت، تصویر گویایی از تعلیم و تربیت در ایران را ارائه داد و آموزش و پرورش صاحب و بانی فلسفه تعلیم و تربیت در ایران شد و کمبود و کاستی که در  آموزش وپرورش در این بخش وجود داشت، رفع شد.

وی افزود: سند تحول، سندی راهبردی است و مسیر تحولی و اقدامات آموزش و پرورش را  از ۱۳۹۰تا۱۴۰۴ترسیم کرده است و آموزش و پرورش باید آن را طی سه برنامه پنجم و ششم و هفتم توسعه،  اجرا کند.

مشاور وزیر خاطرنشان کرد: سند تحول در بخش های مختلف تعلیم و تربیت  دارای برنامه های مشخص است و  علاوه بر تعریف تعلیم و تربیت   اسلامی چرخه های تحول آفرین را مشخص کرده و اهداف و چشم انداز و ماموریت های آموزش و پرورش تا ۱۴۰۴رابیان کرده است.

مددی با بیان اینکه سند تحول از ۱۳۱راهکار تشکیل شده  است، گفت:  آموزش وپرورش مسئول  اجرای راهکارهای سند است وراهکارها در  شش ساحت تنظیم  شده است و زیر نظام هایی که در سند تحول آمده شامل زیر نظام برنامه درس ملی، فضا، تجهیزات و فناوری،راهبردی و مدیریت، تربیت معلم و منابع انسانی، تامین منابع مالی  و پژوهش وارزشیابی می باشد.

وی در ادامه گفت: در آموزش و پرورش هر اقدامی که  بخواهد انجام شود باید ذیل این زیر نظام ها صورت بگیرد و با تصویب سند تحول   بلاتکلیفی و فقدان فلسفه  برطرف و نقشه راه در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است و درآن مشخص شده است  که چه آموزش و پرورش و مدارسی می خواهیم .

 مشاور وزیر با اشاره به اینکه مقام  معظم رهبری در  سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه در بند ۷۵، اجرای سند تحول را به  آموزش وپرورش تاکید کرده اند،گفت:  با تصویب  سند تحول ، مسیر سیاستگذاری در آموزش وپرورش  مشخص شده است  و با آمد و رفت وزیران و مدیران ارشد مسیر اصلی آموزش و پرورش  تغییر نمی کند هرچند که ممکن است  شیوه ی اجرایی مدیران در اجرای سند تحول  تفاوت داشته باشد.

مددی با بیان مهمترین اقدامات آموزش وپرورش  از زمان تصویب سند تاکنون،  عنوان کرد:از  سال ۱۳۹۰که سند تحول بنیادین  در شورای عالی  تصویب شد، به موازات آن  برنامه درسی ملی هم مصوب شد و آموزش و پرورش بابرنامه درسی ملی اقدام به اجرای سند تحول کرد و با شروع اجرای سند تحول تغییر ساختار نظام آموزشی اتفاق افتاد و این تغییر ساختار ،  تمام بخش های آموزش و پرورش  از جمله تالیف کتاب های درسی را تحت تاثیر خود قرار داد و امسال با استقرار پایه دوازدهم مرحله تغییر ساختار به پایان رسیده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تالیف کتاب های درسی  برای پایه های  جدید و برگزاری دوره های آموزشی متعدد  برای  معلمان  و دیگر ذی نفعان از جمله مواردی است که با تغییر ساختار نظام آموزشی انجام گرفته است و البته این نقد وجود دارد که شروع تغییر  ساختار نظام آموزشی بهتر  بود با بسترسازی زیرساختار شروع می شد.

وی افزود: پیگیری اجرای سند تحول  از سال تحصیلی گذشته باشتاب بیشتری پیش می رود و مصداق آن راه اندازی سامانه پایش و رصد سند تحول  است که دبیرخانه شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول با همکاری معاونت ها میزان پیشرفت برنامه را رصد می کند تا نقاط قوت و ضعف مشخص شود و برای اینکه مدیریت تحول از انسجام برخوردار باشد ،شورای هماهنگی و اجرایی در نظر گرفته شده است که  موظف است کلیه مصوبات را پیگیری و نظارت بر روند اجرا داشته باشد و تا کنون ۷جلسه تشکیل شده است.

مددی با اشاره به نتایج حاصله از نشست های شورای هماهنگی واجرایی سند تحول ،اظهار کرد:  برنامه اجرایی سند تحول در طول برنامه ششم توسعه ابلاغ شده است که نشان می دهد در هر زیر نظام چه کاری انجام می گیرد و برای هر راهکار چه باید کرد و نزدیک ۳۴۰برنامه برای این ۱۳۱راهکار قرار است انجام شود و کاملا مشخص است برای هر برنامه کدام واحد مسئول اجرا است و البته واحدهای همکار هم تعیین شده است و به تناسب ماموریت واحدهای همکار مشخص شده است  و گفتنی است که این اسناد چارچوب تفصیلی دارند که شاخص های ارزیابی و  استلزامات در آن مشخص شده است .

مشاور وزیر تصریح کرد: بخشی از برنامه های سند تحول نیاز به منابع مالی دارد و برخی هم با همان منابع قبلی قابل اجرا است و بودجه سال ۹۸براساس اجرای سند تحول برنامه ریزی خواهدشد.

وی با بیان اینکه برنامه اجرائی به مجموعه سامان بخشیده است ، گفت: برنامه  به استان ها ابلاغ شده است و کنار این برنامه اقدامات ترویجی و گفتمان سازی انجام خواهد شد  و تاکنون کارگاه های آموزشی مختلفی هم برگزارشده است  ومجموعه حوزه ستادی آموزش و پروش و استان ها مسیر پیش روی شان مشخص است ومهمترین بحث این است که چگونه برنامه ها را در مدرسه اجرایی کنیم.

مددی در ادامه گفت: راهکارهای سند تحول مستقیما توسط مدیر مدرسه قابل اجرا است و  بینش و نگرش آمده در سند تحول در تمام سطوح آموزش وپرورش قابل اجرا است وبررسی انجام شده نشان می دهدکه ۵۰  راهکار توسط مدارس قابل اجرا است و اخیرا هم که آپ ۲ساعت از برنامه رسمی را در اختیار مدیر مدرسه قرار داده است ، فرصت خوبی است که مدیران برای انعطاف در برنامه درسی از آن استفاده کنند.

مشاور وزیر با اشاره به سیاست وزارت آموزش وپرورش در اجرای سند تحول خاطرنشان کرد:  طرح  تدبیر در دوره ابتدایی و طرح تعالی  در دوره متوسطه، چارچوب اجرایی کردن سند تحول در مدارس است چراکه ظرفیت پیاده سازی را دارند و سال تحصیلی جاری برنامه تدبیر با اصلاحاتی که در آن انجام شده با سند تطبیق پیداکرده است و به مدارس ابلاغ شده است وشش ساحت تربیتی ،اهداف دوره تحصیلی وراهکارهای سند تحول، مبنای تغییر در طرح های تدبیروتعالی هستند وهر مدرسه می تواند فراخور شرایط بومی و امکاناتش  برنامه سالانه خودرا تنظیم کند و این دو برنامه فقط قالب و چارچوب است .

مددی  با بیان  نقش خانواده ها، مدارس و دانش آموزان در اجرای سند تحول، گفت :اجرای سند تحول به تنهایی از عهده دولت خارج است و حتما به همکاری   و مشارکت مدارس، والدین  و دانش آموزان بستگی دارد و از طریق اجرای سند ، تغییر   وتحول مدرسه ها را خواهیم داشت و بدون کمک ذی نفعان این امکان صورت نمی گیرد. بنابراین سیاست سال جاری این است که اولیا با پیامدهای تحولی آشنا شوند و با کمک  واحد انجمن اولیا  و مربیان مدرسین آموزش خانواده  برای این امر آموزش دیده اند و در  دو سرفصل مهم خانواده ها با حقوق و وظایف خود در برنامه رسمی تعلیم و تربیت   و   تربیت متوازن  فرزندان در شش ساحت تربیتی آشنا می شوند .

وی در پایان گفت: مدرسه در سند تحول بنیادین کانون اصلی تعلیم و تربیت است و شان ویژه ای پیدا کرده است و ماموریت مدرسه براساس سند تغییر کرده است تا  کانون تربیتی محله باشد و با محیط پیرامون خود ارتباط تنگاتنگ داشته باشد .

به اشتراک بگذارید :