13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۰:۲۰:۲۴
کد مطلب:  746063
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی مطرح کرد :
اختصاص دو ساعت از ساعات رسمی آموزشی مدارس به حوزه پرورشی

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گردهمایی معاونین پرورشی استان از اختصاص دو ساعت از ساعات رسمی آموزشی مدارس به حوزه پرورشی طی بخشنامه ای خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی رضا صابری اظهار کرد: در این برهه زمانی بیشترین تعامل همکاری و وجهه مشترک بین حوزه آموزش متوسطه و حوزه پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان وجود دارد.

وی افزود: جهت گیری و رویکرد سند تحول بنیادین مسائل پرورشی و تربیتی است و نقطه شروع تحول خود افراد هستند. باید تحول در خودمان اتفاق بیافتد.

صابری نقش حوزه پرورشی را بنیادی و اساسی عنوان کرد و گفت: انچه تا اکنون در آ موزش و پرورش اتفاق افتاده تغییر در حیطه دانش بوده است ،اگر تغییر دانش منجر به تغییر نگرش و در نهایت تغییر رفتار شود یاد گیری اتفاق افتاده است

وی بحث هدایت تحصیلی را یکی از وجوه مشترک آموزش متوسطه و پرورشی دانست و افزود: هدایت تحصیلی یک ضرورت برای آینده کشور و آینده نظام است. به نظر من کنکور مانع جدی برای رسیدن به اهداف پرورشی در نظام تعلیم و تربیت است.

صابری گفت: شیوه نامه ای ویژه به مدارس ابلاغ شده است که نگاه و جهت گیری پرورشی دارد و مسئولیت اجرایی ان برعهده معاونین آموزشی و پرورشی مدارس است. بر این اساس مدیر و شورای مدرسه می تواند از ساعات رسمی کلاس درس دو ساعت استخراج کرده و به فعالیت هایی که جهتگیری پرورشی دارد اختصاص دهد.

به اشتراک بگذارید :