5 شوال 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۱:۰۰:۰۰
کد مطلب:  819364
مروری بر فعالیت های تأثیرگذار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در برنامه های وزارت آموزش و پرورش"
یک نکته از هزاران ... مروری بر فعالیت های تأثیرگذار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشدر برنامه های وزارت متبوع و مجموعه های تابعه"

تأثیرات «اجرای شش مطالعه  بین المللی بررسی روند پیشرفت ریاضیات و علوم (تیمز) در سال‌های 1995، 1999، 2003، 2007، 2011 و 2015با هدف سنجش عملکرد دانش آموزان پایه های چهارم و هشتم در دروس ریاضی و علوم »

یک نکته از هزاران(5):" مروری بر فعالیت های تأثیرگذار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در برنامه های وزارت آموزش و پرورش"در برنامه های وزارت متبوع و مجموعه های تابعه"

 «اجرای شش مطالعه  بین المللی بررسی روند پیشرفت ریاضیات و علوم (تیمز) در سال‌های 1995، 1999، 2003، 2007، 2011 و 2015با هدف سنجش عملکرد دانش آموزان پایه های چهارم و هشتم در دروس ریاضی و علوم » دارای تأثیراتی به شرح زیر بوده است:

 تجدید نظر در محتوی آموزشی برنامه ضمن خدمت معلمان براساس استاندارد های جهانی و آشنا سازی معلمان با آخرین دستاوردهای پژوهشی و ارزشیابی تیمز به شکل دوره های کوتاه مدت میان مدت و درازمدت با اولویت مناطق محروم و مرزی

 حوزه تأثیر گذاری: معاونت آموزش ابتدایی، معاونت آموزش متوسطه اول، دفتر تالیف سازمان پژوهش، انجمن اولیا و مربیان، مرکز آموزشی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش

 پژوهشگر: (مرکز مطالعات ملی تیمز و پرلز) پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 

به اشتراک بگذارید :