2 رجب 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۷:۰۰:۰۰
کد مطلب:  839234
تیمز 2019 
آغاز اجرای مرحله اصلی هفتمین دوره از مطالعات بین المللی تیمز 2019 در سراسر کشور

پس از برگزاری موفق مرحله مقدماتی مطالعات بین المللی تیمز 2019 در سال گذشته مرحله اصلی این مطالعه از 25 فروردین سال جاری آغاز شده است و در تاریخ 17 اردیبهشت پایان خواهد پذیرفت.
آغاز اجرای مرحله اصلی هفتمین دوره از مطالعات بین المللی تیمز 2019 در سراسر کشور

پس از برگزاری موفق مرحله مقدماتی مطالعات بین المللی تیمز 2019 در سال گذشته مرحله اصلی این مطالعه از 25 فروردین سال جاری آغاز شده است و در تاریخ 17 اردیبهشت پایان خواهد پذیرفت.

به گفته دکتر عبدالعظیم کریمی، رئیس مرکز ملی مطالعات بین المللی تیمز و پرلز پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش»در این دوره از مطالعات بین المللی تیمز نزدیک به 15000 دانش آموز در پایه­ های چهارم (دوره ابتدایی)و هشتم (دوم دوره متوسطه اول) از حدود 500 مدرسه در 32 استان کشور مشارکت خواهند داشت و با توجه به وقوع سیل در برخی استان­ های کشور تمهیداتی به منظور تثبیت شرایط و کاهش تأثیر متغیرهای احتمالی اندیشیده شده است .

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشیادآور شد با توجه به هدف اصلی انجام مطالعات تیمز و پرلز که نظارت و بهبود کیفیت آموزشی کشورهای شرکت کننده در طول دوره‌های مختلف است، کشور جمهوری اسلامی ایران در طی 20  سال گذشته، تلاش کرده است تا با بررسی نتایج ملی و بین‌المللی و تحلیل ثانوی داده های به دست آمده از عملکرد دانش‌آموزان ایران (در سطوح مختلف) به شناسایی نقاط ضعف و قوت، ویژگی مدارس موفق و ناموفق، تعیین سهم عوامل موثر در روند پیشرفت یا پسرفت عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان اقدام نماید.

کریمی در ادامه افزوداین مطالعات به استناد مصوبة مورخ 1/3/81 مجلس شورای اسلامی و در راستای تحقق بند(د) مادة 52 قانون برنامة توسعه و با عنایت به مفاد مادة واحدة 758 شورای عالی آموزش و پرورش (مصوب 4/3/ 88) و بند 19-4 سند تحول بنیادین تلاش نموده است تا با توجه به سند چشم‌انداز20 ساله (1404) مبنی بر قرار گرفتن کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت اول منطقه در عرصه‌های مختلف، جایگاه ایران را در رقابت های علمی و آموزشی با استانداردهای معتبر جهانی ارتقا بخشد.

دکتر عبدالعظیم کریمیضمن تبیین نقش این مطالعات و کارکردهای چهارگانه آن در رصد و هدایت نظام آموزشی بیان کرد خط مشی «مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش»از زمان حضور و مشارکت در این مطالعات تا کنون استخراج مهم ترین یافته­ ها و راهکارها برای ارتقا و بهبود کیفیت عملکرد آموزشی کشور بوده است.

وی در ادامه اظهار داشتاین مرکز همواره نتایج حاصل از مطالعات پژوهشی مرتبط با عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزی را در اختیار حوزه­ های ذی‌ربط وزارت متبوع قرار داده است تا آن‌ها به تناسب موضوع و حیطه وظایف خود آن را به کار گیرند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و رئیس مرکز ملی مطالعات بین المللی تیمز و پرلزدر پایان با اشاره به برخی اخبارمنتشر شده درباره برگزاری آزمون­ هایی با عنوان تیمز و پرلزتوسط مؤسسات آموزشی و با همکاری به ظاهر خیرخواهانه مدیران مدارس تاکید کرد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به عنوان متولی برگزاری مطالعات بین المللی تیمز در سراسر کشوراعلام می دارد برگزاری هرگونه آزمون با عنوان تیمز و پرلز بدون مجوز این پژوهشگاه ممنوع می باشد و با متخلفین برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت .

به اشتراک بگذارید :