5 شوال 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۰:۰۱:۵۰
کد مطلب:  883005
مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین؛
اجرایی شدن سند تحول بنیادین مستلزم شناخت و اصلاح و تغییر سیاست ها و برنامه ریزی ها است

مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین؛ در اراک در جمع روسا و معاونین آموزشی مناطق پانزدهگانه آموزش و پرورش استان مرکزی گفت:اجرایی شدن سند تحول بنیادین مستلزم شناخت و اصلاح و تغییر سیاست ها و برنامه ریزی ها است.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان مرکزی، «رضا مددی» در این گردهمایی که به منظور تبیین ابعاد و فرآیند اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش استان مرکزی برگزار شده بود، افزود: به منظور اجرایی نمودن سندتحول بنیادین بایستی یک تغییر نگرشی در همه مدیران ارشد، سیاست گذاران، برنامه ریزان، مدیران میانی، مدیران اجرایی و عملیاتی و معلمین در دستگاه تعلیم و تربیت نسبت به مسائل اساسی این دستگاه به وجود بیاید.

وی اظهار داشت: یکی از پیش نیازها و الزامات اجرای سند تحول در آموزش و پرورش، دستیابی به شناخت کافی از این سند توسط تمام ارکان نظام آموزش و پرورش می باشد.

مددی تصریح کرد:  این شناخت از این رو ضروری است که همه سیاست گذاری ها  و برنامه ریزی ها وزارت آموزش و پرورش در حوزه های تعلیم و تربیت باید بر مبنای سند تحول باشد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین یادآور شد: آموزش و پرورش دستگاهی برنامه محور است و تمام فعالیت های آن ابتدا باید به یک برنامه  تبدیل و سپس قانونمند شده و مبنای عمل ما قرار گیرد.

وی تأکید کرد: اجرایی شدن سند تحول بنیادین مستلزم شناخت و اصلاح و تغییر سیاست ها و برنامه ریزی ها است واگر این اتفاق نیوفتد سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش اجرایی نخواهد شد.

مددی افزود: با اجرایی شدن سند تحول بنیادین، تمامی فعالیت های جری در آموزش و پرورش بر مدار سیاست ها و راهبردهای این سند خواهد بود و سیاست گذاری در حوزه برنامه درسی و نظام راهبر و مدیریت در آموزش و پرورش بر آن منطبق می شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین، بیان داشت: اجرای سند تحول  اصلی ترین برنامه وزارت آموزش و پرورش  است و تمامی سیاستگذاری ها،تصمیم ها و برنامه ها باید در این راستاپیگیری شود و برنامه  اجرایی سند تحول  در طول برنامه ششم توسعه  محقق خواهد شد.

به اشتراک بگذارید :