24 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲۰:۳۰:۰۰
کد مطلب:  902152
فراخوان دوره آموزشی تربیت مدرس برنامه درسی ملی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در نظر دارد در راستای تحقق مباحث مذکور واجرای کامل برنامه درسی ملی، دوره آموزشی تربیت مدرس برنامه درسی ملی را به منظور ارتقاء و توانمند سازی مدرسان کارآمد واثر گذار در سطح ملی برگزار نماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، برنامه درسی ملی به عنوان یکی از زیر نظام های اصلی سند تحول بنیادین وبه منزله نقشه جامع یادگیری، زمینه ایجاد تحول همه جانبه، گسترده وعمیق در مفاهیم ومحتوای آموزشی را فراهم می آورد. این برنامه تحول آفرین با تدارک فرصت های تربیتی متنوع وجامع، در صدد است تاامکان کسب شایستگی های لازم جهت درک واصلاح موقعیت بر اساس نظام معیار اسلامی توسط دانش آموزان را میسر سازد .

رسالت مهم برنامه درسی ملی فراهم آوردن ساز وکارهای مناسب برای طراحی، تدوین، اجرا وارزشیابی از برنامه های درسی در سطوح ملی تا محلی می باشد. لذا در راستای تحقق مباحث مذکور واجرای کامل برنامه درسی ملی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در نظر دارد دوره آموزشی تربیت مدرس برنامه درسی ملی را به منظور ارتقاء و توانمند سازی  مدرسان کارآمد واثر گذار در سطح ملی برگزار نماید.

لذا ازعلاقه مندان واجد شرایط دعوت به عمل می آید ضمن مراجعه به تارنمای سازمان به آدرس  OERP.IR نسبت به تکمیل فرم مربوطه وارسال مدارک به صورت حضوری به نشانی خیابان ایرانشهر شمالی – ساختمان شماره 4 وزارت آموزش وپرورش – طبقه اول –معاونت آموزش وتوانمند سازی نیروی انسانی اداره کل امور اداری و یا به پست الکترونیک Amoozesh@roshd.ir  تا تاریخ 20 شهریور ماه اقدام نمایند.

به اشتراک بگذارید :