14 ربیع‌الاول 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۱:۰۳:۲۱
کد مطلب:  904656
اولویت‌های پژوهشی سال 1398 آموزش و پرورش استان مرکزی اعلام شد

اولویت‌های پژوهشی سال 1398 از سوی دبیرخانه شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی اعلام شد.

 به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش دبیرخانه شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی در راستای اعتلای فرهنگ پژوهش و استفاده از نتایج پژوهشهای علمی در ساختار تصمیمگیری و برنامهریزی آموزشی و پرورشی استان، فهرست اولویتهای پژوهشی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

شرایط مجری :

 1. پژوهشگران باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا بالاتر  باشند.
 2. رشته تحصیلی پژوهشگران حتی الامکان مرتبط با موضوع پژوهش باشد .
 3. برای تدوین طرح پژوهشی ،استفاده از نمون برگ پیشنهاده نویسی (proposal)شورای تحقیقات الزامی است.
 4. قبل از تنظیم پیشنهاده، ضروری است به منظور اطلاع از نظر حوزه سفارش دهنده با دبیرخانه شورای تحقیقات استان هماهنگی لازم بهعمل آید.
 5. پیشنهاده نویسی هایی که توسط مراکز پژوهشی و فناوری ( شامل : دانشگاهها ، موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ، موسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و همچنین شرکتهای دانش بنیان دارای مجوز و ... ) دانشگاهی و پژوهشی و یا اعضای هیئت علمی دانشگاهها  با معرفی نامه دانشگاه ارسال گردد ؛ مورد بررسی قرار میگیرند.

مهلت ارسال پیشنهاده پژوهشی ( از طریق پست یا تحویل حضوری) حداکثر تا  پایان روز 18/8/1398 میباشد.

 توجه :

       پژوهشگران محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و چگونگی فرم پیشنهاده نویسی و فرم ارزشیابی به گروه تحقیق و پژوهش این اداره کل یا به آدرس اینترنتی:  www.markazi.medu.ir  و سایت معاونت پژوهش و برنامهریزی مراجعه نمایند .

 

                   

            عناوین محورهای پژوهشی سال 98 اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی

 1. آسیبشناسی نحوهی اجرای طرح  ارزشیابی کیفی-توصیفی در مدارس دوره ابتدایی و ارائه راهکارهای اجرای بهینه آن
 2. بررسی و مطالعه آثار آموزشی، روانی و عاطفی طرح  چند معلمی در دوره دوم آموزش ابتدایی
 3. بررسی راهکارهای تقویت نقش تربیتی سایر کارکنان آموزشگاه بردانشآموزان
 4. ارزشیابی طرح امین در مدارس و ارائه راهکارهای بهبود آن
 5. مطالعه راهکارهای مؤثر در تقویت گرایش دانشآموزان به شاخه فنی و حرفهای و کاردانش
 6. نقد و بررسی فرایند هدایت تحصیلی و رابطه آن با برنامه توسعه متوازن رشتههای تحصیلی
 7. آسیبشناسی اجرای طرح ایران مهارت در مدارس دوره اول متوسطه
 8. ارزشیابی طرحهای المپیاد ورزشیآموزشگاههای پویا– نرمش صبحگاهی و کانونهای ورزشی درون و برون مدرسهای و ارائه راهکار
 9. ارزشیابی طرح خود مراقبتی در مدارس و ارائه راهکار
 10. بررسی و ارائه راهکارهای صرفه جویی در هزینههای مصرفی در ادارات و واحدهای آموزشی
 11. بررسی شیوههای بهرهگیری از شبکههای اجتماعی در جذب و آموزش بیسوادان وکمسوادان
 12. بررسی راهکارهای جذب  بیسوادان بزرگسال استان نسبت به طرحها و برنامههای سوادآموزی
 13. طراحی مدل اثر بخش در آموزشهای ضمن خدمت معلمان
 14. طراحی الگوی بالندگی شغلی- حرفهای منابع انسانی در آموزش و پرورش
 15. ارزشیابی جلسات آموزش خانواده مدارس و ارائه راهکارهای کیفیت بخشی آن
 16. راهکارهای توسعه تعامل کارکنان مدارس با دانشآموزان و اولیاء آنان

 

به اشتراک بگذارید :