15 صفر 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۲:۳۴:۵۵
کد مطلب:  914750
در راستای پروژه مهر 98
بازدید ناظران پروژه مهر اداره کل آموزش و پرورش استان از مدارس هرمز

در راستای اجرای هرچه بهتر پروژه مهر باحضور نماینده مدیر کل آموزش و پرورش استان وناظر استان در مرحله اول مانور بازگشایی مدارس از فعالیت های شورای پروژه مهرمدارس آموزش و پرورش منطقه هرمز بازدید نمودند.

به گزارش  روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه هرمز ؛ در راستای هر چه بهتر پروژه مهر منطقه جناب آقای حاجی زاده رئیس اداره خدمات آموزش و پرورش استان ، ناظر و ارزیاب استانی  به اتفاق معاون آموزشی و کارشناسان ارزیابی عملکرد و روابط عمومی منطقه هرمز جهت بازدید ، نظارت و بررسی از اجرای  فعالیت های و عملکرد پروژه مهرمدارس  و کارگروه های پروژه مهر منطقه هرمز بازدید نمودند.

حاجی زاده ضمن عرض خدا قوت و تشکر از اقدامات انجام گرفته بیان کرد: هدف از نظارت و بازدید به معنای کنکاش و جستجوی نقاط ضعف  نیست ؛ وی افزود : در این بازدید نقاط ضعف محدودی هستند ، هدف از نظارت و بازرسی به معنای کشف استعداد ها و رشد آن و بالقوه کردن نقاط قوت است.

رئیس اداره خدمات و ناظر استانی اداره کل آموزش و پرورش استان تصریح کردند : از پیگیری و تلاش های مدیران مدارس و رضایت بخشی کامل و آمادگی 100 درصد مدارس هرمز در پروژه مهر و بازگشایی مدارس تشکر کردند.

 

به اشتراک بگذارید :