11 ربیع‌الثانی 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۴:۳۵:۳۲
کد مطلب:  926995
اطلاع رسانی
قرارداد بیمه حوادث و درمان مازاد دانش آموزان وکارکنان و بیمه مسئولیت مدنی

دانلود پیوست ها

به پیوست تصویر توافقنامه منعقده با شرکت بیمه معلم به همراه فرم های مربوطه ارسال می گردد. این بیمه نامه برای سال تحصیلی جاری در بخش های حوادث و درمان، طرح جامع بیمه مسئولیت بیمه شدگان و اردو های راهیان نور با حق بیمه 70،000 ریال برای هرنفر در طول سال تحصیلی طراحی و قابل ارائه می باشد.

موارد ذیل را جهت پیگیری و اقدام لازم  باتوجه به فرصت زمانی بخشنامه مورد تاکید می باشد:
1 ) ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق ضمن مطالعه مفاد توافق نامه، نسبت به اطلاع رسانی دقیق به اولیاء و دانش آموزان و همکاران عزیز اقدام نمایند.
2)  واحد های آموزشی پس از جمع آوری کل حق بیمه بر مبنای هر نفر ...

ادامه اطلاعیه در پیوست ها
 

دانلود پیوست ها:

بخشنامه استانی

بخشنامه بیمه معلم

به اشتراک بگذارید :