21 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۲:۱۰:۰۰
کد مطلب:  928279
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان کرمانشاه خبر داد
برگزاری انتخابات سراسری و همزمان انجمن های اولیا و مربیان

با تصمیم وزارت آموزش و پرورش و به منظور ثبت یک رویدادمهم انتحابات انجمن های اولیا و مربیان مدارس برای هر مقطع تحصیلی به صورت همزمان در یک روز خاص در سطح استان برگزار می شود.

محمدی رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان  تاریخ برگزاری انتخابات انجمن های اولیا و مربیان مدارس برای هر مقطع تحصیلی بشرح ذیل بیان نمود

انتخابات برای کلیه مدارس مقطع ابتدایی در روز یک شنبه مورخ 7/7/98

انتخابات مقطع متوسطه اول در روز سه شنبه مورخ 9/7/98

انتخابات برای مقطع متوسطه دوم در روز یک شنبه مورخ 14/7/9

ایشانبا بیان اینکه برگزاری انتخابات در غیر از روز های اعلام شده ممنوع می باشد  از اولیا گرامی خواست در تاریخ های ذکر شده حتما در مدارس حضور پیدا کنند و در انتخابات شرکت نمایند.

محمدی هم چنین از برگزاری انتخابات  الکترونیکی در 25 درصد مدارس خبر داد و برای این منظور تمهیدات لازم جهت انتخابات الکترونیکی در سایت همگام فراهم شده است و ضرورت دارد مدیران محترم مدارس پس از بروز رسانی سایت همگام ،مشخصات اولیا  دانش آموزان داوطلب عضویت در انجمن مدرسه  را  در  ماژول انجمن اولیا و مربیان سامانه همگام آموزشگاه ثبت نمایند و در ادامه برای کلیه اولیا دانش آموزان رمز ورد به سامانه همگام تهیه نمایند  و اولیا گرامی با استفاده از نام کاربری : کد ملی خود و رمز عبوری که مدرسه در اختیار آنها قرار می دهند می توانند به افراد مورد نظر خود رآی دهند.

 ترکیب اعضاء انجمن اولیا و مربیان مدرسه و وظایف و حدود اختیارات انجمن اولیا و مربیان به شرح زیر می باشد.
الف) ترکیب اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه
1- مدیر مدرسه
2- یکی از معاونان به انتخاب مدیر
3- نماینده ی شورای معلمان
4- معاون پرورشی  یا یکی از مربیان امور تربیتی

5- منتخبین اولیای دانش آموزان .

چگونگی انتخاب اعضا و تشکیل انجمن اولیا و مربیان
ماده ی 18 برای برگزاری انتخابات، حضور حداقل نیمی از اولیای دانش آموزان ضروری است. در این صورت از میان حاضران عده ای که حائز شرایط عضویت باشند، بر طبق مواد بعدی با اکثریت شرکت کنندگان به عنوان نمایندگان اولیای دانش آموزان در انجمن مدرسه انتخاب می شوند.
ماده ی 19
عده ی اولیای منتخب برای عضویت در انجمن مدرسه بر مبنای زیر تعیین می شود:
در مدارسی که عده ی دانش آموزان آن ها کمتر از 300 نفر باشد، عده اولیای منتخب جمعا 8 نفر که 5 نفر اول اثلی و سه نفر بعدی علی البدل خواهند بود .

در مدارسی که عده  دانش آموزان بیش از 300 نفر باشد به ازای هر 50 نفر دانش آموز اضافی، یک نفر از اولیا بر تعداد اعضای اصلی اضافه می شود ولی عده ی اعضای علی البدل هم چنان 3 نفر خواهد بود.

تبصره : مدارسی که بیش از700دانش آموز دارند، حداکثر اعضای اصلی منتخب هریک از آن مدارس، 13نفر خواهد بود.
ماده ی 20
مدت زمان کار انجمن اولیا و مربیان هر مدرسه، یک سال تحصیلی است و در مهر ماه هر سال انتخابات باید تجدید شود. اعضای انجمن سال گذشته در صورت برخورداری از شرایط انتخاب، می توانند خود را برای عضویت در انجمن نامزد کنند و بار دیگر انتخاب شوند.
شرایط عضویت اولیا در انجمن اولیا و مربیان مدرسه
ماده ی 21 داوطلب عضویت در انجمن مدرسه باید واجد شرایط زیر باشد :
الف) به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و ولایت فقیه اعتقاد داشته باشند.
ب) دارای اوقات فراغت و توانایی کافی برای انجام وظایف محول شده باشد.
ج) پدر یا مادر دانش آموز در همان مدرسه باشد.
د) نسبت به مسائل آموزشی و تربیتی علاقمند و آگاه، و حتی المقدور از سواد خواندن و نوشتن برخوردار باشد.
تبصره ی 1
شرایط فوق با اظهار داوطلب و تأیید مدیر مدرسه پذیرفته می شود و چنانچه در طول مدت عضویت، خلاف آنها مشاهده شود پس از تأیید شورای انجمن اولیا آموزش و پرورش محل، شخص فاقد شرایط با ابلاغ رئیس سازمان استان از عضویت انجمن برکنار خواهد شد.
تبصره ی 2
صدور احکام برکناری اعضای انجمن اولیا و مربیان، منحصرا از اختیارات مدیر کل آموزش و پرورش و رئیس شورای انجمن استان و یا دفتر مرکزی انجمن اولیا و مربیان کشور است.
ماده 24 با توجه به اینکه اولیای عضو انجمن مدرسه با رأی مستقیم والدین دانش آموزان انتخاب می شوند بنابر این هیات رئیسه انجمن مدرسه شامل :الف) رئیس انجمن ب) نایب رئیس انجمن ج) منشی و رابط انجمن نیز با رأی اعضای اصلی منتخب تعیین می گردد
2- رأی گیری باید به صورت مخفی و با ورقه باشد، ولی شمارش آرا باید به طور علنی انجام گیرد. به استثنای مدارسی که به جهت انتخابات الکترونیکی توسط آموزش و پرورش انتخاب شده اند
3- اسامی اعضای هیأت رئیسه در برگه ی مربوط به همراه برگه ی مشخصات اعضای انجمن اولیا و مربیان به اداره ارسال گردد.
4- با توجه به آیین نامه اجرایی مدارس فردی به عنوان مسئول امور مالی انتخاب نمی شود، بنابراین رئیس انجمن امور مربوطه را پی گیری می نماید.
ماده ی 27
انجمن می تواند برای انجام هر چه بهتر وظایف خود، گروه های گوناگونی متناسب با احتیاجات مدرسه از اعضای انجمن و سایر اولیا و مربیان مدرسه تشکیل دهد تا زیر نظر انجمن، و بر طبق مصوبات ، آن را در زمینه ی اهداف مندرج در این آیین نامه، اجرا نماید.
ماده ی 30
نمایندگان دفتر مرکزی، رؤسای سازمان استان ها و مدیران مناطق مجازند برای بازرسی، نظارت و رسیدگی به امور انجمن ها و حل مشکلات آن ها، به مدارس مراجعه و به نحو مقتضی اقدام کنند.
ماده ی 31
در صورتی که حکم ابطال انتخابات و یا انحلال انجمن مدرسه ای به علت رعایت نشدن دقیق مفاد آیین نامه صادر شود، مدیر مدرسه موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت حکم ابطال یا انحلال، انتخابات جدید را انجام دهد.
ماده ی 32
ابطال انتخابات و انحلال انجمن ها از اختیارات رئیس سازمان استان و یا دفتر مرکزی است که پس از بررسی های لازم، حکم انحلال صادر و ابلاغ می شود. انحلال انتخابات در مورد مدارس استثنایی و استعدادهای درخشان از اختیارات سازمان ذیربط بوده و بر اساس ضوابط انجمن اولیا و مربیان است.
ماده ی 33
مدارسی که دارای دوره های مختلف باشند برای هر دوره یک انجمن ویژه ی آن دوره تشکیل خواهند داد.
تبصره ی 1 : دوره هایی که مدیرشان مشترک باشند، می توانند با تناسب عده ی کل دانش آموزان یک انجمن تشکیل دهند.
تبصره ی 2 : انجمن های مدارسی که مدیرانشان متفاوت، ولی در یک مکان هستند، موظفند در مورد مسائل تجهیزاتی و ساختمانی جلسات مشترک داشته باشند.
ماده ی 36 : مدیر مدرسه موظف است ظرف مدت 5 روز پس از انجام هر یک از مراحل زیر، یک نسخه از صورت جلسه ی مربوط را به اداره ی آموزش و پرورش منطقه ارسال کند :
1- انتخابات انجمن در ابتدای هر سال تحصیلی
2- اولین جلسه ی انجمن و انتخابات هیأت رئیسه ، همراه فهرست اسامی و مشخصات کامل اعضای اصلی و علی البدل با نشانی منزل و محل کار، میزان تحصیلات، رشته ی تحصیلی، نوع شغل و شماره ی تلفن آنان
3- هرگونه تغییرات مربوط به اعضای اصلی و جایگزینی اعضای علی البدل
4- گزارش عملکرد و بیلان سالانه و گزارش فعالیت انجمن
ماده ی 37
مسئولیت اجرای صحیح و دقیق مواد این آیین نامه با مدیر مدرسه و رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه است.
ماده ی 39
نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده ی ادارات آموزش و پرورش مناطق است.

ب) شرح وظایف انجمن های اولیا و مربیان واحدهای آموزشی
1- تأمین مشارکت فکری، فرهنگی، عاطفی و آموزشی اولیا و تقویت هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه و مدرسه
2- برنامه ریزی و تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان
3- برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده
4- همکاری و مشارکت با شورای معلمان در برگزاری کلاس های فوق برنامه
5- مشارکت در اجرای برنامه های کارآموزی هنرجویان در هنرستان ها
6- همکاری و مشارکت با مدیر مدرسه در اجرای فعالیت های پژوهشی، برگزاری اردوهای دانش آموزان و بازدید از مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی
7- همکاری و مشارکت درباره ی چگونگی قدردانی از کارکنان، اولیا و دانش آموزان و اعضای شوراهای مدرسه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.
8- جلب همکاری اولیای دانش آموزان جهت مشارکت و کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های مربوط و ارائه ی پیشنهادهای لازم به مدیر مدرسه
9- تلاش و همکاری برای جلب مشارکت اولیای دانش آموزان، صاحب حرف، افراد خیر و موسسات خیریه در تأمین امکانات مورد نیاز و بهبود اداره ی امور مدرسه .
10- نظارت بر چگونگی اخذ کمک های مردمی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
11- تشکیل شورای مالی مدرسه با عضویت مدیر مدرسه، رئیس انجمن و نماینده ی شورای معلمان در اولین جلسه ی انجمن.
12- نظارت بر نحوه ی هزینه ی وجوه حاصل از کمک های مردمی، خدمات فوق برنامه، سرانه دانش آموزان و کمک های شوراهای آموزش و پرورش از طریق شورای مالی، و مطابقت موارد هزینه با برنامه های مصوب شورای مدرسه
13- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت و آمد دانش آموزان
14- انتخاب نماینده برای شرکت در شورای مدرسه
15- انجام اموری که بر اساس بخش نامه های انجمن مرکزی اولیا و مربیان به عهده ی انجمن مدرسه محول می گردد.
تبصره ی 1 : در مدارس بزرگسالان و مدارس کم جمعیتی که برابر آیین نامه های انجمن مرکزی اولیا و مربیان، امکان تشکیل انجمن نمی باشد، وظایف انجمن به مدیر مدرسه واگذار می شود.

به اشتراک بگذارید :