13 صفر 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰۹:۳۸:۵۹
کد مطلب:  997066
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان مرکزی خبر داد:
دستور العمل مدیریت، حفظ و نگهداری مجتمع های آموزشی ورزشی ابلاغ شد

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان مرکزی: به منظور اثر بخشی و کارایی بیشترفضاهای آموزشی ورزشی و ساماندهی بهینه آن، « دستور العمل مدیریت، حفظ و نگهداری مجتمع های آموزشی ورزشی » از سوی وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شد.

 به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی  آموزش و پرورش استان مرکزی؛ « مهدی دمنه » ضمن اعلام این خبر افزود: از مهم ترین ارکان اجرای مطلوب برنامه ها و فعالیت های تربیت بدنی اعم از درس تربیت بدنی در تمام پایه های تحصیلی و فعالیت های فوق برنامه و مکمل ورزشی، در اختیار داشتن فضای آموزشی ورزشی بهینه است.

وی در ادامه اظهار داشت: دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی در راستای اجرای فعالیت بازنگری آیین نامه ها و دستور العمل های مورد نیاز و در حال اجرای حوزه تربیت بدنی و سلامت ذیل برنامه شماره 6 با عنوان بازنگری مقررات و آیین نامه ها؛ با تدوین « دستور العمل مدیریت، حفظ و نگهداری مجتمع های آموزشی ورزشی » که دارای 14 ماده می باشد در نظر دارد، نسبت به استاندارد سازی، ساماندهی و مدیریت بهینه فضاهای ورزشی مبادرت ورزد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان مرکزی؛ با بیان اینکه دستور العمل مذکور با هدف ساماندهی و انسجام بخشی به مدیریت مجتمع های آموزش ورزشی برای افزایش بهره وری و خدمات به دانش آموزان تدوین شده است گفت: در این دستور العمل اماکن ورزشی از نظر موقعیت قرارگیری، ساختار فیزیکی و رشته های ورزشی به سه دسته تقسیم شده اند. همچنین مجتمع های آموزشی ورزشی خارج از مدرسه بر اساس ضوابط درجه بندی از یک تا هفت درجه تعریف شده است که برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی این مجتمع ها بر اساس تعاریف درجه بندی، با حوزه معاونت تربیت بدنی و سلامت استان می باشد.

دمنه تصریح کرد: منابع مالی مجتمع های آموزشی ورزشی با جزئیات تشریح شده است و این منابع با رعایت مقررات تحت نظر "شورای مالی مجتمع" باید هزینه گردد.

گفتنی است؛ از جمله نکاتی که در مدیریت بهره برداری از مجتمع های آموزشی ورزشی داخل و خارج مدرسه در این دستور العمل عنوان شده است، اشاره به این موضوع دارد که "سالن های ورزشی همجوار مدارس (تحت پوشش آموزش و پرورش) و سالن های ورزشی تحت تملک مدارس"  الزاما در ساعت رسمی آموزش می بایست در جهت اجرای درس تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه ورزشی به صورت رایگان در اختیار مدارس دولتی قرار گیرند و اولویت استفاده از اماکن ورزشی داخل مدرسه به ترتیب برای دانش آموزان همان مدرسه برای کلاس درس تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه ورزشی، استفاده دانش آموزان مدارس هم جوار با جنسیت مشابه و اولویت ساعات مازاد با تشکیل کانون های ورزشی درون مدرسه ای می باشد.

خاطر نشان می گردد؛ بخشنامه « دستور العمل مدیریت، حفظ و نگهداری مجتمع های آموزشی ورزشی » به زودی به مناطق آموزشی ارسال خواهد شد.

 

به اشتراک بگذارید :