26 شوال 1443

مصاحبه با زنان دارای پست مدیریتی

 

 

 

 

 

 

 

مصاحبه با مدیران کل دفتر امور زنان  

سرکار خانم شایسته

مشاور وزیر و رییس ستاد امور بانوان

لینک دسترسی به متن مصاحبه

سرکار خانم دکتر شجاعی

مشاور وزیر و رییس ستاد امور بانوان سال74تا76

لینک دسترسی به متن مصاحبه

سرکار خانم تند گویان

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر امور زنان سال76تا83

لینک دسترسی به متن مصاحبه

سرکار خانم قدس شربت دار

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر امور زنان سال84-83

لینک دسترسی به متن مصاحبه

سرکار خانم سویزی

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر امور زنان سال84تا90

لینک دسترسی به متن مصاحبه

سرکار خانم جهاندوست

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر امور زنان سال92

لینک دسترسی به متن مصاحبه

سرکار خانم احمدی

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر امور زنان سال92 تا 96

لینک دسترسی به متن مصاحبه

 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

لینک دسترسی به متن مصاحبه

سرکار خانم شریف الحسینی

مدیر اسبق ناحیه 3 مشهد

لینک دسترسی

خانم نادیا دواری

مدیر اسیق منطقه 13 تهران

لینک دسترسی

خانم سعیده سرگلزایی

معاون اسبق اداره کل سیستان و بلوچستان

لینک دسترسی

خانم زهرا برهنزهی

معاون اسبق اداره کل سیستان و بلوچستان

لینک دسترسی

خانم اعظم قاسمی زاده

مدیر اسبق آبادان استان خوزستان

لینک دسترسی

خانم ساره باور

مدیر شهرستان نیک شهر استان سیستان و بلوچستان

لینک دسترسی

خانم زرین رادبه

مدیر ناحیه 3 تبریز

لینک دسترسی

خانم شیرین جهانگیری

مدیر شهرستان اشنویه آذر بایجان غربی

لینک دسترسی

خانم مژده درسنی

مدیر منطقه نوخندان خراسان رضوی

لینک دسترسی به متن مصاحبه

خانم سهیلا شیخی

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان کردستان

لینک دسترسی به متن مصاحبه

خانم ملیحه اسلامی

معاون تربیت بدنی ایلام

لینک دسترسی به متن مصاحبه